Arkivets årsmøde 2014

Blev holdt torsdag d. 13.marts på Præstø Bibliotek

B4596wIMG_0542wIMG_0541w

Formanden bød velkommen og gik derefter over til at aflægge Årsberetningen for 2013. Efter denne tog kasseren over og gennemgik årets regnskab, der forinden var gennemgået og godkendt af arkivets to revisorer.

Efter pausen overtog Carsten Honoré der er barnebarn af B.S. Ingemann fra Præstø. Han fortalte om sin morfar der var en farverig og kendt person i byen, og ikke mindst da han startede den nuværende Bio Bernhard i Præstø. Carsten blev ikke en Ingemann af navn, men havde svært ved at skjule en vis lighed med sin morfar, se selv. Aftenen blev perfekt, med mange glade gæster, en god stemning og en rigtig god bramfri fortæller. Så et stort tak til Carsten.

 

 

Billeder og historiske artikler fra Præstø gl. kommune