Mindeord for Bent U.Mortensen

Bent Ulrik Mortensen blev født i Nyborg i 1938 og var således netop blevet 80, da han døde. Bent læste matematik på Århus Universitet, men skiftede til seminariet og tog en læreruddannelse. Han flyttede til Præstø sammen med sin kone Hanne i slutningen af 1960’erne, og de blev begge ansat på Abildhøjskolen, hvor Bent underviste indtll han blev pensioneret.

Opsætning af reoler før indflytningen i 2008

Efter pensioneringen gik han med ildhu ind i Præstø Lokalhistoriske Arkiv, først som frivillig medarbejder hos Elsie Björklund og snart derefter som arkivleder. Arkivet blomstrede og voksede i disse år, og Bent ydede en meget stor indsats i det daglige arbejde. Han var drivkraften bag udgivelsen af bogen ” Vækst og idyl. Præstø i 1900-tallet”, og uden ham er det tvivlsomt, om projektet var lykkedes.

Arkivernes dag 2007 hvor Bent fotograferede . Intet overladt til tilfældighederne

Han arbejdede på mange fronter i arkivets tjeneste, skrev og udgav medlemsbladet, forfattede og udgav også et år en julekalender med afsæt i byens historie. For ca. 10 år siden gav Bent Arkivlederrollen videre, men forblev som frivillig og skattet medarbejder.

På lokalarkivet har vi meget at takke Bent for, og vi sender vore tanker til Hanne, børn og børnebørn.

Æret være hans minde.
På vegne af Præstø Lokalhistoriske Arkiv
Hans Chr. Hemmingsen.

 

Billeder og historiske artikler fra Præstø gl. kommune