Næstved – Præstø banen

Den 8. maj 1894 stadfæstede kongen Den store Jernbanelov, der bl.a. også indeholdt bestemmelser om anlæg af 28 privatbaner, hvor nr. 5 blandt privatbanerne var banen mellem Næstved og Præstø. Tilskud fra stat, amt og kommuner dækkede sammen med private aktionærers indskud, anlægsudgifterne. Hermed kom Præstø endelig på sporet af den ny tid. For jernbanen … Læs Mere

Lys over Præstø år 1900

Som gaderne nu ligger, maa det staa enhver klart, at Gadebelysningen om Natten er  mere nødvendigere end nogen sinde tidligere, men ikke desmindre… henligger Gaderne i fuldstændig Mørke. Sådan stod der at læse i avisen den 19.maj 1900, kun 5 måneder før gaslyset i Præstø blev tændt. Det elektriske lys lå endnu lidt ude i … Læs Mere

Frisk drikkevand til byen

I februar 1910 begyndte vandet fra Torvepumpen at lugte og få en kedelig bismag. Man mistænkte, at gasledningen gik for tæt forbi brønden. Byens gamle vandpumpe på Torvet havde i umindelige tider leveret vand til de omkringliggende beboere. Det var en af dagens rutiner at hente vand ved pumpen. Der var andre lokale brønde og … Læs Mere

Ford i Præstø

Fords historie i Præstø starter engang sidst i 1920’erne, hvor Offer Andersen, Fordforhandler i Næstved sammen med mekaniker Chr. Johannessen åbner en automobilforretning i Adelgade 37. Af reklameskiltet fremgår, at Præstø Automobilforretning var et aktieselskab. juni 1929 vies Hans Christian Johannessen og Elly Nielsine Larsen i Rønnebæk kirke, og af kirkebogen fremgår det, at Chr. … Læs Mere

Ugledige brugs

I Ugledige ligger der en brugs og der har den ligget i over hundrede år, helt præcist 138 år. Fremmede der kommer igennem byen gnider øjnene, for en brugs i så lille en landsby, det er en sjældenhed nu i 2013. Men for dem  der bor i Ugledige er det helt naturligt, der har den … Læs Mere

Pottemagerdynastiet ‘Rødeled’ i Præstø

For det var 3 generationer af pottemagere der igennem knap 100år fremstillede potter og andet brugsting af ler på Rødeled. De første mange år som uundværlige brugsting i husholdningen, men de sidste 20år mere som gave og udstillingsting, udkonkurreret af plastic. Men fagligheden i faget blev holdt højt alle årene igennem. I dag er Rødeled … Læs Mere

J.A. Knudsen’s maskinfabrik i Bårse

Min farfar Johannes Albert Knudsen startede virksomheden på Sumatravej i København ved Sundby i `30erne i en garage og flyttede senere virksomheden til Amagerbrogade 201 i baggården, måske slut `40erne, medens de selv boede i opgangen Amagerbrogade 201. Stille og roligt begyndte sønnerne også at deltage i driften af virksomheden, det er Torben, Børge og … Læs Mere

Husflidsskolen i Kragevig

Husflidsskolen 1872 – 1914 Skolens start. Skolen var den første af slagsen her i landet. Ideen til skolen kom fra Wilhelmine Hage på godset Oremandsgård, en stærk kvinde med stor interesse for Grundtvig og højskolebevægelsen. Husflidsskoleideen bredte sig hurtigt, og omkring 1930 var der oprettet 800 husflidsskoler landet over.  Skolen står klar Skolen i Kragevig … Læs Mere

Skoler i Præstø (er ikke færdig)

Præstø kommunale skolevæsen blev samlet i skolen på Klosternakken i 1904. Her var både folke- mellem- og realskole. Mellem- og realskolen var betalingsskoler. Byrådet tog stilling til, hvem der fik tildelt den obligatoriske tredjedel af fripladserne år for år, og det var også byrådet der fastsatte prisen for adgangen for landdistrikternes børn. Skolen havde undervisning … Læs Mere

Arkivernes dag 2019

I år havde arkivet fokuseret på den udvikling der er  sket inden for detail-forretningerne i Præstø. For i dag sælger boghandleren ikke kun bøger, men også legetøj og husgeråd (isenkram). En udvikling som arkivet har fokuseret på i år. Der var 7 forretninger med, Antikvitet, Boghandel, Isenkram, Manufaktur, Kolonial m.m.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly