Præstø-Mern banen

Præstø – Mern banen kunne i 2013 være fyldt 100år Hvad er det for en bane vil de fleste nok spørge. Men mange i dag vil nok alligevel kunne erindre den. Banen blev indviet i 1913, mere præcist den 15.november og ville i 2013 have været fyldt 100år, hvis den ikke var blevet nedlagt i … Læs Mere

Arkivets Årsmøde 2017

Det foregik på Præstø Bibliotek med følgende på dagsorden Formandens beretning , hvor han sluttede med en orientering om at  han efter eget ønske stopper som formand (efter 4år på denne post) og stopper som arkivleder (efter 9år på denne post). Men fortsætter som menig medarbejder på arkivet. Efter denne orientering takkede næstformanden H.C. Hemmingsen med en … Læs Mere

Gården Tvingbro ved Ugledige

Tvingbro i Ugledige ligger på Ronesbanke 42. Den ejes af Mette Tving Andersen og Preben Tving Andersen. De er datter og far. De driver den i et I/S. Den har matrikel nr. 11 og var gård nr. 7./8. i den gamle 1688-matrikel. Under Prins Jørgens Gods i 1708 fæstedes gård nr. 7. af Peder Jensen. … Læs Mere

Den gamle Mernvej i Allerslev

Historien Den gamle Mern-vej var den sidste rest af den gamle vej fra Præstø – Skibinge over Allerslev til Kalvehave og overfart til Møn. Indtil for få år siden stod der i begge vejsider 20 til 25 gamle piletræer, flere hundrede år gamle (se foto). Om sommeren var det en skyggefuld pilealle, men nu er … Læs Mere

Glæden ved at læse kirkebøger

Af Elsie Björklund, tidligere Arkivleder på Præstø Lokalhistoriske Arkiv Titlen til denne lille artikel er inspireret af en gammel bog som hed ”Den lille bog om de gode glæder”, om de mange forskellige dagligdags små glæder. Men måske skulle jeg hellere lade overskriften være: Fascinationen ved at få et glimt af tidligere tiders mennesker, deres … Læs Mere

Mågeæg fra Lilleholmen i Præstø fjord

Igennem rigtig mange år blev der indsamlet mågeæg på Lilleholmen i Præstø fjord. Det var en delikatesse i den private husholdning, men også hos byens bagere. Hvor mange år der er blevet indsamlet æg på Lilleholmen vides ikke, men første gang den bliver omtalt i Præstø Avis er …. Den 30.april 1904, hvor der står… Indsamlingen af … Læs Mere

Allerslev kirke

Intro Allerslev kirke menes bygget tidligt i 1100-tallet. Kor, skib og kirkegårdsmur er opført i kridtsten fra Stevns klint. Kirken rummer smukt inventar og udsmykning af Bissen og Kaalund og måske er Marie Grubbe begravet på kirkegården. Kirkeejere: Ved reformationen overgik kirken til kronen og har i lange perioder været ejet af forskellige godser. Bogværket ‘Danmarks … Læs Mere

Lokalarkiver

Find et Lokalarkiv i Danmark LASA, Lokalhistoriske Arkiver i Sydøstdanmark SLA/Sammenslutningen af Lokalarkiver, Vejle

Statens arkiver

Arkivalier Online Daisy, databasen Det kongelige bibliotek Statens Arkiver, samlet Det Kongelige Bibliotek, Illustreret Tidende Online 1859-1924

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly