Velkommen til Lokalarkivet i Præstø

Vi holder ferielukket i juli måned..

.. og er tilbage den 1.august med en ‘spritny’ hjemmeside som vi glæder os til at vise dig.

==============

Genforeningen den 15.juni 1920

EFTER MØRKE BLEV DET GRY. DANMARK SAMLET ER PAANY GENFORENINGEN 1920 REJST AF ALLERSLEV SOGNS BEBOERE

Det år blev der i Danmark rejst rigtig mange ‘Genforeningssten’. Helt præcist blev det 600 sten til minde om Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920. Se og læs om de 6 sten der blev rejst i Præstø’s sogne. Desværre ikke  i Jungshoved, men det kan jo nåes endnu. For læs bare hvordan det gik med stenen i Præstø

==============

Præstø Toldkammer

Læs historien hvordan det gik til at byens Toldkammer kom til at ligge på havnen, at det først blev i en etage og senere i to etager. At det blev nedlagt som toldkammer i 1969 og bygningen  solgt. Hvordan det igennem åren har haft en noget omtumlet tilværelse, men ved salg i 2019 nu er blevet gennemrestaureret og  i maj 2020 igen åbnet som restaurant. Læs historien og se flere billeder.

==============

75.året for befrielsen om aftenen den 4.maj 1945

Der kom lys i vinduerne hos sagfører Dambæk på det gamle Torv i Præstø, efter at frihedsbudskabet havde lydt i radioen og folk strømmede ud i gaderne. For også i Præstø var der glæde.

Læs mere om befrielsen den 5.maj  hvor der også kan høres en optagelse med tidligere politibetjent Frede Agerbo Rasmussen der fortæller om sit liv under og efter krigen og se billeder og tekst om de tyske soldater efter befrielsen og en  billedkavalkade fra dagene efter befrielsen på Arkiv.dk . Klik efterfølgende på billedet og du kan se 46 billeder

==============

Der var en gang … Mågeæg på Lilleholm

Fra venstre: Jørgen Rasmussen, Troels Fromberg og Poul Dünweber

Jørgen var den første der kom i land, – han sad som her forrest i havnefoged Larsens motorbåden, klar til at være den første der kom i land på Lilleholm. Her tre friske gutter i skjorteærmer der har været på øen for at indsamle mågeæg. Det var i 1956 (nu er det forbudt)  Og det var i maj  1956  læs hele historien her

==============

Tag på byvandring i Allerslev

Men du skal selv læse historien og se billederne af de omtalte huse i bladet ‘Allerslev sogne Blad’, hvor tidligere gårdmand i Allerslev, Steffen Lyng Sørensen i 2004 inviterede til byvandring i byen. Selve ‘vandringen’, strækker sig over flere blade som alle kan læses her på hjemmesiden. Med nedenstående link til de enkelte blade: 1) Blad 2011, nr.4/side 82) Blad 2011, nr. 2/side 18,  3) Blad 2011, nr.3/side 22, 4) Blad 2011/nr.4/side 185) Blad 2012, nr.1/side 176) Blad 2017, nr.4/side 18 

==============

Holmegården, – en gård i Allerslev

Holmegården, set igennem porten mod Allerslev by. Malet i 1927 af Th. Kjøller

Læs historien eller hør den, – fortalt til Dansk Folkemindesamling i 1965 af tidligere gårdejer Karl Jensen på Holmegården. Han fortæller om sin barndom på gården omkring 1900 og livet i Allerslev. På gården havde de også mejeridrift, altså en ret driftig gård. Kom videre til historien, klik her

==============

Da pesten i 1711 kom til Præstø og byen brændte ned

I disse dage hvor Danmark lukker sig om sig selv for at skærme os imod en truende epidemi der her i 2020 spreder sig verden over. Ja, – så har verden jo mange  gange oplevet forfærdelige sygdomme med store tragedier til følge. Her har vi gravet en artikel frem fra bladet ‘Glem ikke, nr.10-1995 der fortæller hvad der skete i Præstø, den 30.juli 1711.  Tryk her for at læse artiklen

==============

Danmarkshistoriens største fotoalbum

Kunne den 20.februar 2020 fejre sin 5.års fødselsdag. Læs hvordan det gik

==============

Ford-forretningen i Præstø

Og hvor lå så den vil de fleste nok spørge, – den lå på Vesterbro, for enden af Adelgade. Huset ligger der stadig og hedder ‘Ford’. Læs historien 

==============

Natbetjent ‘Stoffer’

Personalet ved Politistationen, 1936  i Præstø
Personalet ved Politistationen, 1936 i Præstø

Her bringer vi et citat fra Politimester Vagn Bro’s erindringer som udkom i 1965  og som bl.a. fortæller historien om ‘Stoffer’. Læs her

Se billedet med navnene på arkiv.dk  . Her skal  du efterfølgende klikke på billedet, hvor navnene så står nederst.

==============

Da Præstø fik sit eget toldkammer

I dag er det ‘Skipperkroen’. Men læs historien i arkivets gl. blad ‘Præstø Lokalhistorie’ nr. 7-1994

==============

Arkivernes dag lørdag d. 9.november

Præstø Lokalhistoriske Arkiv har i hele november måned en udstilling på Præstø Bibliotek som viser udviklingen inden for byens forretninger, med udgangspunkt i 5-6 forskellige slags forretninger i Præstø, hvor disse igennem de sidste 60år  har udviklet sig.

Udstillingen er sat op i forbindelse med Lokalarkivernes dag, lørdag den 9.november hvor Præstø Lokalarkiv også holder åbent for besøgende fra 10-13.

==============

Sydsjællands Andelsvaskeri i Præstø

Luftfoto (1958) af Andelsvaskeriet på T.H.Hansensvej i Præstø, fra ‘Danmark set fra luften’

1200 andelshavere bag starten af Sydsjællands Andelsvaskeri…  det var overskriften i avisen dagen før vaskeriet den 19.januar 1976 kunne holde deres 25 år’s jubilæum. Men desværre…

Læs historien  og se flere billeder

==============

Præstø Apotek omkring 1880

Læs historien…

==============

Præstø Jernbanestation 2002-2007

Fra den ‘grimme ælling’ til den smukkeste ‘svane’, se alle billederne

Den 2.august 2002 brænder den gamle station, der igennem flere år havde stået tom. Tagetagen brænder men resten af bygningen reddes. Brandtomten købte Tom Andersen  efterfølgende  og begyndte en istandsættelse og indretning af bygningen til lejligheder i etagerne og erhvervs lejemål i stuen.
Den udvendige istandsættelse blev færdig til byens 600år’s Købstadsjubilæum i 2003, men resten af af den store ombygning var først færdig i 2007, klar til udlejning.
Så den 8.december 2007 var der ‘åbent hus’, med adgang til alle lejlighederne som på det tidspunkt allerede var beboet, men hvor lejerne velvilligt bød inden for.

Hele forløbet af istandsættelsen blev fotograferet af Tom Andersen selv, hvor Præstø Lokalhistoriske Arkiv efterfølgende har fået lov til at låne og scanne de billeder vi var interesseret i. Det er ikke alle billederne der er lagt på Arkiv.dk, men de vil kunne ses på lokalarkivet. Billederne kan ses på Arkiv.dk 

==============

På byvandring i Præstø

Her fører Marie Larsen an i en byvandring omkring 1970. En vandring som Kai Christiansen senere overtog og udvidede. Disse ture blev omkring 2010 filmet til 6 fine afsnit,  optaget af Carsten Højholdt der også var initiativtager til projektet. Se filmene, vælg selv

==============

Turbåden ‘Turisten’

Et dyrt projekt var indkøb af en motorbåd i 1929. Den blev døbt “Turisten”, og i de næsten otte år sejlede den på fjorden som turbåd, ligesom byens bugserbåd tidligere havde gjort. I sommertiden var der flere daglige sejladser til Feddet badestrand og på tilbagevejen lagde man til ved Elnasmindes badebro. Læs historien og om ulykken den 7.juli 1959

==============

Vi holder ferielukket

I hele juli måned holder Lokalarkivet ferielukket og er igen tilbage med åbent for besøgende fra mandag d. 5.august.

==============

Ugledige gl. grusgrav

Skiltet ind til den gamle grusgrav i Ugledige

Her blev der i gamle dage hentet grus indtil grusgraven var tømt,- og hvad så. Læs historien  om hvordan kreative personer i byen startede en ridebane og senere...

==============

Stenstrup mølle der senere blev Jungshoved mølle…

Stenstrup mølle omkring 1920…

Møllen i Jungshoved hed oprindelig Stenstrup Mølle, den tilhørte Nysø Gods og blev drevet af fæstere. Før 1850 startede den som en lille husmølle, der lå på bakken mellem Jungshoved By og Jungshovedgaarden. Senere blev denne mølle nedrevet og en hollandsk vindmølle opført i 1850-erne efter at mølleerhvervet var blevet liberaliseret. Sidst i 1860-erne overtog Hans Hansen mølleriet og i 1892 opførte han en helt ny ottekantet hollandsk vindmølle med et vingefang på 28 alen. Læs videre..

==============

Tubæk mølle og kro, –der var en gang…

For de fleste mennesker er Tubæk Mølle et begreb – et stykke historie, endda dramatisk historie. Forleden kom en læser ind med et gammelt billede fra Tubæk Mølles storhedstid. Billedet er formentlig taget omkring 1910-12 …sådan startede denne artikel der er fra Præstø Avis 1965 ...læs resten her

==============

Mejeriet ‘Enighedens’ Jubilæum i Allerslev

De kunne fejre 50 år i 1949, – og det blev der så gjort. Læs mere om mejeriet

==============

Guldbryllup på Østerhøj ved Kragevig

At feste og samle hele den store familie forstod man i gamle dage. Her på Østerhøj, – der hvor Kragerne for længst allerede er vendt om…her samledes familien en dag i 1930 for at fejre Guldbrudeparret. Læs historien om familien og se billeder i bladet ‘Allerslev sogne Blad‘, 2014-1, side 24,  klik her

==============

.. jeg tager lige en cigar til Stoffer..

Læs historien som Politimester Vagn Bro fortæller om sin Natbetjent Kristoffersen

Se navne på billedet på Arkiv.dk . Tryk bagefter på billedet og navnene viser den enkelte person

==============

Da Præstø fik sin egen  ‘Lido

Læs forhenværende Lods Peter Elmues historie om hvordan Præstø fik sin helt egen ‘sand’ badestrand i 1937.

Klik her , 1997-1, side 10

==============

Arkivets holdt deres Årsmøde

     .. onsdag den 13.marts kl. 19

på Præstø Bibliotek, og det blev en rigtig god og hyggelig aften. Det faste program skulle vi lige igennem, hvorefter museumsinspektør Susanne Outzen levende fortalte om det kæmpe glas-projekt som hun har stået i spidsen for igennem en del år.

==============

Alverslev…en byvandring

Tag med på en byvandring i Allerslev. Turen foregik med Steffen Lyng Sørensen fra Allerslev, med en følgegruppe på omkring 100 lyttende og interesserede voksne og børn. Med afslutning for spørgsmål i ‘Den gamle skole’ på Enghavevej, dækket op med kaffe og sodavand . Læs på side 8 i bladet nr.1-2011

==============

Roneklint fyr

Roneklint fyr på Jungshoved 2011

Sådan så det ud indtil den 28.december 2018 hvor det brændte ned. En klenodie for Jungshoved og et kært udflugtsmål for mange, med interessante beskrivelser og billeder oppe i fyret om fordums tid, da der også på stedet har været en skanse under Englandkrigen. Du kan læse historien og se billeder fra fyret på.

Sidste nyt pr. 19.februar 2019: At fyret bliver genopbygget, For der er nu bevilliget penge til genopførelsen af Roneklint Fyr. Klima- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget for Vordingborg Kommune har nu fundet pengene og endeligt bevilliget dem til genopbygningen.

==============

Vandtårnet i Præstø

Hvorfor nu sådan et rodet billede.

Jo- for baggrundsbilledet er den oprindelige tegning af vandtårnet i Præstø, tegnet omkring 1909 af arkitekt Jens Chr. Frederiksen fra Præstø. En tegning som vi ikke havde her på arkivet, men som vi fik reddet  inden den sammen med andre tegninger her fra Præstø blev sendt til forbrænding. Men læs historien, den ligger under artiklen ’Frisk drikkevand til byen’, nederst

==============

Hotel Frederiksminde

Et selskab på Frederiksminde omkring 1900
Et selskab på Frederiksminde omkring 1900

Læs historien ‘ Fugl Fønix, Frederiksminde genopstår’ i bladet  Præstø Lokalhistorie, juni 2007

==============

Hastrup by, – se møllen og mejeriet

Bårse by omkring 1946, (Danmark set fra luften)
Bårse by omkring 1946, (Danmark set fra luften)

==============

Bårse mølle og bageri’er

Ja- det blev til 2 bagerier. Det første havde egen mølle og den sidste, nuværende bageri, startede i en kælder i 1924. Læs artiklen og se flere billeder.

==============

Bårse Husholdningsforening fylder 72år

-godt nok først om 3 dage den 30. juli, men alligevel en flot alder. Her var der dans efter middagen i Bårse Samlingshus i 2016. Læs om foreningen på hjemmesiden

==============

Tubæk Å bliver endelig reguleret…

I 1934 tog byrådet i Præstø omsider sit ansvar alvorligt og annoncerede planen med at gøre åen til offentligt vandløb fra matr. nr. 164, d.v.s- fra ejendommen Adelgade nr. 28 og frem til fjorden. Lodsejerne brokkede sig ikke, sandsynligvis fordi…

Arbejdet begyndte den 21.juli 1934. Man startede fra Priesesstræde og arbejdede sig ned mod fjorden. Læs videre og tryk på billederne

==============

Da ordet ‘forbrændingsanstalt’ stadig var et ukendt begreb..

Læs artiklen, – da byrådet i 1933 besluttede at flytte byens losseplads tilbage til området ved Østerbro, med ni stemmer for og to imod, hvor den ene var Dyrlæge Thestrup, far til den senere justitsminister Knud Thestrup (1968-71)

==============

Den kloge kones recept på Badevand

Her ser du en recept på Badevand solgt fra Præstø Apotek, udstedt af den kloge kone i Tjørnehoved. Læs artiklen om ‘De kloge koner i Tjørnehoved’

==============

Mange gange jubler vi på arkivet…

Når vi modtager gamle billeder af huse, begivenheder eller personer som vi ikke havde eller vidste eksisterede. Eller andet materiale som kan fortælle om livet i gamle dage her i vores lokalområde. Det er disse begivenheder der er ‘benzin på vores motor’. En sådan oplevelse, bare i et andet format, havde vi lørdag aften d. 7.april  da vores Facebook-side rundede nr. 500 FØLGER. Det er dem der abonnerer på vores opslag i Facebook. Det var dejligt, derfor kunne vi ikke få hænderne ned.

Hvis du  ikke kender vores Facebook-side, så klik på Logoet du kan se på højre side. Du er velkommen..

==============

Torvekafeen i Præstø

Skønt huset er blevet ændret mange gange, er det dog et af de ældste i byen. I 1736 eksisterede det som et seksfags hus i bindingsværk med stråtag. Omkring 1790 har den tidligere byfoged Andreas Badstuber efter al sandsynlighed forlænget huset til dets nuværende længde, samtidig med, at han fik afløst den gamle tagbelægning med tegl. Se flere biller og læs teksten

==============

Årsmødet på Præstø Lokalarkiv

Blev holdt onsdag d. 7.marts kl 19 på Biblioteket

En fin, inspirerende og hyggelig aften.

 Se omtalen og se flere billeder

==============

‘GIV DET VIDERE…’ – et projekt der fortsætter

Se.. det gjorde Bendt Nielsen, -nu pensionist, men tidligere maskinarbejder, -tillidsmand og igennem mange år byrådsmedlem i den tidligere Præstø kommune. Han skrev nemlig sin ‘historie’ om barndommen og skoletiden på Bispebjerg i København og som voksen, – da han og Anna Lise i 1985 flyttede fra deres nye hus i København til husmandsstedet i Ambæk på Jungshoved.
Læs artiklen på ‘Giv det videre’, tryk her og bliv inspireret  https://www.givdetvidere2017.dk/erindring/bendt-nielsen-2/

Giv det videre’ er et projekt der startede i 2017 og grundet den store interesse fortsætter i 2018. Se vejledningen her  www.givdetvidere2017.dk

…og kom så i gang, FOR DU KAN GODT!!

==============

Lervarefabrikken på ‘Røde led’

Igennem næsten 100 år har der været 3 generationer af pottemagere her, der udelukkende fremstillede potter og andet brugsting af ler på Rødeled. De første mange år som uundværlige brugsting i husholdningen, men de sidste 20 år mere som gave og udstillingsting. Læs historien  og  se filmen 

==============

Tog til Næstved og Mern, – det er historie..

Skibinge trinbræt . Toget er her på sin sidste tur inden nedlæggelsen på vej til Mern.

Her Skibinge trinbræt, – du kan læse hele historien om hvordan starten var og om de mange forhindringer der skulle overvindes inden banen kunne etableres. Den første bane gik kun fra Præstø til Næstved, men blev efter en del år senere ført videre fra Præstø til Mern. Læs hele historien   og se filmen ‘Sidste tur med …’

==============

Arkivet holder årsmøde d. 7.marts

Det foregår på Præstø Bibliotek kl.19, alle er velkommen
Et hjørne af vores magasinkælder under Biblioteket

Vi starter kl. 19 med årsberetning og regnskab. Derefter pause med lidt til halsen og ganen. Omkring kl. 20,15 holder tidligere arkivleder på Vordingborg Lokalarkiv Else Gade Gyldenkærne et indlæg om projektet ‘Giv det videre’ der har kørt i hele Danmark med stor succes i 2017 og nu videre i 2018. Et projekt der har inviteret alle folk, høj som lav, til at fortælle ‘den’ historie som de brænder for på lyd, video eller skrift. Else har været en af tovholderne på projektet.

==============

Spildte Guds ord på Balle Lars….

Den historie (på 15min) kan du nu høre her på hjemmesiden  i forkortet udgave. Historien blev fortalt den 16.oktober 2010 på 150års dagen for henrettelsen af Balle Lars på Galgebakken ved Ugledige. Dagen blev markeret og genfortalt af tidligere overlærer og Lokalhistoriker Kai Christiansen  ved en højtidelighed på dagen i Byrådssalen på Præstø gl. Rådhus. Læs mere og lyt 

==============

Allerslev sogne Blad

Lille udvalg af Allerslev sogne Blade

Hvad der sker i dag, er historie i morgen‘.

Med udgangen af 2017 stoppede det lille lokale ‘Allerslev sogne Blad’ . Det blev i 2007 startet af frivillige fra Allerslev Beboerforening , Allerslev Ungdoms- og Idrætsforening, samt Allerslev menighedsråd, hvor det første blad i 2008 kom i sognets 450 postkasser og efterfølgende hvert kvartal de næste 10 år. Det blev til 40 blade med mange artikler fra hele sognet, – om lokale begivenheder, byvandring, AUIFs aktiviteter, Petanque, Banko, samt sognets virksomheder, hobby, livshistorier, kirkens aktiviteter og kirkens gudstjenester. Men kig selv. Alle bladene er nu lagt på hjemmesiden under ‘Allerslev sogn’, ellers tryk her 

==============

Ugledie brugsforening

Ja- du læser rigtigt, den ligger i  landsbyen Ugledige men det står på gavlen af brugsen – og det skal ikke rettes. Her er det et billede fra dagen i 1980 hvor brugsen  fyldte 100 år .

I dag (2018) bliver den 138 år og er stadig en aktiv pulserende forretning der følger med udviklingen. Du kan læse historien om brugsen, fortalt i 2013 af tidligere brugsuddeler Poul Slot (på billedet) og daværende formand Edgard Knudsen. Læs her 

==============

Faksinge sanatorium

Faksinge sanatorium, lidt uden for Præstø , blev i 1958 nedlagt efter 5o år som sanatorium for tuberkulosepatienter.
Efterfølgende kom det til at hedde ‘Evensølund'(1961-1988) for evnesvage og senere blev det ‘Tokai University Boarding School'(1988-2006) for japanske børn. Du kan læse historien om forløbet 1908-2006 i bogen ‘Historisk Samfund for Præstø Amt’ 2006 som kan læses på Lokalarkivet eller lånes på biblioteket. Men en billedkavalkade på 22 billeder kan du se på Arkiv.dk, tryk her https://arkiv.dk/vis/3629240

==============

Faksinge trinbræt en vinterdag…

Faksinge trinbræt 1941-1943

Fra da Præstø omkring 1940 havde togforbindelse til henholdsvis Næstved og Mern. I dag ‘ren historie‘. men nyd billedet og hvis du vil ‘opdateres’ på historien om starten-forløbet-og nedlæggelsen af banen i 1961. så kan du læse teksten som vores jernbaneentusiast Søren Jørgensen fra Præstø står bag. Læs her

==============

Kommunevalg 2017

Præstø Byråd (1950-1955), Borgmester er Carøe for bordenden (B4661)

Men i ‘gamle dage’ omkring 1950-55 var det jo Byrådet i de større byer der styrede og på landet Sognerådene med en Sognerådsformand for bordenden.

Ved kommunalreformen i 1970 ændredes den kommunale inddeling, og antallet af kommunale enheder begrænsedes fra ca. 1000 kommuner og 25 amtskommuner til 275 kommuner og 14 amtskommuner, også kaldet amter. Fra januar 2007 ændrede strukturreformen så denne opdeling.

Her kan du se billeder med navne fra Præstø byråd, samt de 5 Sogneråd – Allerslev, – Beldringe, – Bårse, – Jungshoved og – Skibinge fra perioden 1950-1960.

==============

Arkivernes dag 2017 

Blev holdt lørdag d. 11.november kl. 10-13

Der blev læst og set billeder, her kort efter start

Temaet på Arkivernes dag hed  “Giv det videre“.  Et tema som Arkiver og Museer landet over fokuserer på ,  især med opfordring til den enkelte om selv at skrive eller fortælle sin egen personlige historie. Vores lokalarkivet har en udstilling over emnet i hele november måned på Præstø Bibliotek.

Der var over formiddagen en jævn strøm af mennesker, hvor en del skulle stemme til kommunevalget og benyttes lejligheden til at kigge på udstillingen og selve arkivet. Se flere billeder fra dagen og en film optaget af TV-Sydsjælland

==============

Holmegården i Allerslev

Her set fra gården ad vejen ud mod Mønvej. Foto fra maleri. I dag er gården uden jord og avl som stoppede  for omkring 15 år siden og er i dag kun beboelse. Men historien om gården hvor der for over hundrede år siden blev startet et mindre mejeridrift, se det er en helt anden historie. Den fortalte tidligere gårdejer Karl Jensen i 1966 til Radioen. Den optagelse kan lånes på Lokalarkivet ,med betegnelsen L72, men kan i en mindre udgave også læses på hjemmesiden. Læs her..

==============

Gasværket i Præstø,  5.oktober 1900

Som gaderne nu ligger, maa det staa enhver klart, at Gadebelysningen om Natten er mere nødvendigere end nogen sinde tidligere, men ikke desmindre henligger Gaderne i fuldstændig Mørke. –  Sådan stod der at læse i avisen den 19.maj 1900, kun 5 måneder før gaslyset i Præstø blev tændt. Det elektriske lys lå endnu lidt ude i fremtiden, så det var gassen til husholdningen og belysningen man så hen til. Men det skete den 5. oktober 1900. Læs mere

==============

“Snaphanen” i Frederiksminde park 1951

Snaphanen efter afsløringen den 29.september 1951 får et kærligt klap på kinden af den lille Søren på armen af sin mor Eva Jørgensen. Fotograf Jørgen Toxværd

Læs historien bag opsætningen og se flere billeder fra afsløringen

==============

“Land og by” udstillingen 1953

Udstillingen blev gennemført fra den 3. til den 13.september på Abildhøjgårdens marker. Den var en anledning til at vise noget af det nyeste indenfor landbrug og erhverv. Men desværre druknede det meste af arrangementet i regnvejr, hvilket bevirkede manglende besøgende, med et dundrende underskud til følge. Læs videre og se 42 billeder fra udstillingen.

==============

Præstø nye sygehus

Så var der “linet up” for at fejre rejsegildet på det nye sygehus  i Jomfrustræde. Det var den 17.september 1931. Læse videre

==============

Brødfabrikken “Antonia” i Præstø

Lå på Vesterbro som du her ser, men lidt fra oven. Det er den  aflange bygning med den høje skorsten der er bageriet. Her lå også slagter Holm og Fordforhandler Chr. Jonannesen, Læs videre her

==============

Den lille pige i “overflødighedshornet”

En lille pige på 2år der i forbindelse med et Håndværkeroptog sad i der i overflødighedshornet

Det var i 1924 ved Håndværkeroptoget i Præstø at tilskuerne der fik sig en overraskelse. Men læs historien, hvem var hun og hvorfor 

==============

Præstø’s første biograf i 1907

Præstø’s første “Biograf=Teater” startede i 1907 på Adelgade 36

Hvilke forestillinger kunne det nye biografteater så byde på?  Lidt af hvert – en annonce fra 1910 fortalte om smukke billeder fra Himmelbjerget, et Vajsenshus i Paris … Men som det fremgår af plakaten på ovenstående billede kom “Fy og Bi” og Ib Schønberg også på plakaten.  Læs artiklen om denne første biograf, men også om den senere nye “Bio Bernhard” der startede i 1937.  Læs her

==============

Allerslev plejehjem  – der var en gang.. 

Allerslev plejehjem 1964 (luftfoto OD06013_p_009)

Allerslev plejehjem ca. 7år efter indvielsen i 1957.  Men i 1999 lukkede dette plejehjem og de sidste beboere flyttet til Fjordgården. Se billeder fra de mange fester, underholdning, udflugter som der igennem årene 1986-1991 blev fotograferet. Se her

==============

Allerslev kro  – der var en gang.. 

Allerslev kro

Kroen der i “gamle dage” var omdrejningspunktet for byen og oplandet. Som daglig kro, men også med store fester, arrangementer, gymnastik, dilettant, afdansningbal og meget mere. Et sted som mange mennesker mindes med glæde. Læs artiklen  ( nr. 7-1994)  og kig på billedet af personalet hvor vi mangler navne, men også på afdansningsballet fra 1956  (42 billeder) på arkiv.dk.  Tryk på de grønne tekster og du kommer videre. God fornøjelse.

==============

Bladene “Glem ikke!” og “Præstø Lokalhistorie…

ligger nu alle på hjemmesiden, hvor du kan læse de mange artikler fra årene 1991-2016     Læs her

==============

Fjordsvømningen i Præstø

Kai Christiansen før starten på fjordsvømningen fra Elnasminde 2016

En præsentation om fjordsvømningen i Præstø og om personen Kai Christiansen, byens “altmuligmand” ud i fjordsvømning, byvandring, guide på Thorvalsen samlingen på Nysø, foredragsholder o.m.m.m. Byens utrættelige “Grand old man”. Læs videre 

==============

Husflidskolen ved Kragevig

Det er nu 28’gang.. at Oremandsgård afholder deres berømte Kammermusik Festuge der i år foregår i uge 30. Så hvis du ikke kender huset og dets interessante historie, så kan du læse den her  og se billeder. (tryk på den grønne tekst)

==============

Vi trænger nu til ferie,

Udsnit af billedet B3782 fra stranden ved Præstø fjord
Se billederne fra stranden med den spæde begyndelse på en offentlig badeanstalt. Hvor det yderst til venstre er skolens badeanstalt hvor børnene fik svømmeundervisning. Til højre den offentlige badeanstalt med dame- og herreafdeling., se disse billeder. Vi ses

==============

Idrætsdage omkring 1940érne i Præstø

Det var imponerende arrangementer som fritids-og sportsklubberne i Præstø kunne stable på benene i gamle dage. Vi her på lokalarkivet er meget glade for at den slags billeder igennem årene er kommer til os, så vi som her kan vise dem frem. Læs mere

==============

Jubilæumsdyrskuet i Præstø 1937

Arrangeret af Sydsjællands Landboforening med Kong Christian X som indbudt gæst
Indgangen til dyrskuet byder “Velkommen” med en stor flot portal

Det var en imponerende stor og flot dyrskueplads, med et  feststemt publikum der mødte kongen da han ankom fra besøget på Rådhuset i Præstø lidt tidligere på dagen den 19.juni 1937. Læs mere

==============

Kongebesøget i Præstø 1937

Kong Christian d. X hilser på publikum ved Rådhuset på Torvet i Præstø den 19.juni 1937

Byen var i festhumør, for kongen var indbudt til at besøge byen og Jubilæumsdyrskuet der blev afholdt på Præstemarken i udkanten af byen. Læs mere om dagen og se billedserien efterfølgende.

==============

Præstø Roklub er fyldt 65år

Det fejres på “Havnens dag” i Præstø lørdag den 10.juni.
Fest på havnen i Præstø 1927

Så her fra Lokalarkivet i Præstø ønsker vi tillykke med dagen og har i den anledning lagt “links” op til flere af de arrangementer de to foreninger Roklubben og Sejlklubben har afholdt igennem årene. Se og læs her

==============

Pinsemorgen kl.5 på Traktørstedet

Så var der kaffe på kanden og nybagt morgenbrød for de morgenduelige og sene natteravne der Pinsemorgen skulle se solen danse ved det lille traktørsted ”Lerhuset” ved Lekkende Dyrehave lidt uden for Ugledige. Her var det tradition, at der den morgen kunne komme over 100 gæster. Men læs historien….

==============

Pariserfest i Præstø 1952

Den første Pariserfest i Præstø hed “Paris ved nat“.  Læs teksten og slut af med at se filmen fra 2016 optaget af TV-Sydsjælland om “Fransk forår i Præstø”. Se også 28 billeder med navne på arkiv.dk . Klik på den grønne tekst og læs mere om disse fester

==============

Præstø banen

NPMB-banen fra Næstved – Præstø – Mern, 1900 til 1961

Personale foran diligencen: Lars Hansen, Lundegård og broderen, Jens Peter Hansen, Præstø, står fra venstre foran vognen.
Læs artiklerne om den svære og lange proces for start og anlæggelse af banen .

==============

Efter befrielsesbudskabet den 4.maj 1945

Efter befrielsesbudskabet om aftenen havde lydt i radioen, kom der levende lys i alle sagfører Dambæks vinduer på Torvet i Præstø
Læs uddrag fra bogen “Vækst og idyl” med billeder fra de dage i Præstø

Befrielsen den 5.maj 1945“… og “De tyske flygtninge

===============

Rutebil fra Næstved-Præstø-Jungshoved ruten 1921

Se Lokalarkivets præsentation af  gamle billeder fra Jungshoved den 8.april 2017 på Jungshoved gl. skole

Rutebil fra Næstved-Præstø-Jungshoved ruten, med ejer og chauffør Peter Kristian Johansen der var den første bil på ruten i 1921.

===============

“Tatol” en forretning i Allerslev, 1953

Forretningen lå på Mønvej 105 ved siden af Allerslev kro og blev igennem mange år drevet af Renti Nielsen, men lukkede i 2001. Læs artiklen

Else Baunehøj Pedersen (th.) og Inga Sørensen foran forretningen Tatol i Allerslev i 1953

===============

Stavreby havn, se billederne og tekst

Bundgarnsjolle med ramslag og pramme på vej ud af Stavreby Havn

Fra en scrapbog om havnen igennem årene. Her kan du  se omtalen

===============

Rytterskolen i Skibinge 1994

Da skolens gamle tavle vendte tilbage på sin gamle  plads på væggen. Se omtalen

========================

Bakkedal, en gård i Ugledige

Maleri af gården Bakkedal 1899, inden ombygningen af stuehuset.

Arkivets årsmøde 2017

Formand Ove Rye Jørgensen aflægger årsberetning
Formand og arkivleder Ove Rye Jørgensen aflægger årsberetning

Se tidligere årsmøder

======================

Arkivernes dag 2016 i Præstø

Lørdag d. 12.november viste vi på Biblioteket og Lokalarkivet udstillingen  ‘Ro-og sejlsporten på Præstø fjord’. Du kan her se et lille udsnit af billeder fra dagen. Tryk på billedet 

Udstillingen kunne ses på Biblioteket resten af november måned

Se tidligere års “Arkivernes dag”.  Altid  2.lørdag i november(10-13)

===============

Kunsten i Præstø

Snaphanen i Frederiksmindes park blev afsløret den 29.september 1951. Den er en kopi af Snaphanen i  Hjembygdsparken i den svenske by Häsleholm i Vester Gønge Herred i Skåne. Tryk på billedet og læs beretningen…

B6601
Snaphanen nyder at blive aet af drengen Søren Jørgensen fra Præstø, på armen hos sin moder. Eva Jørgensen

 

‘Mor og barn’ bag Præstø bibliotek ved Tubæk å. Den orange cykel der havde stået nogle dage på stedet og var en skarp kontrast til statuen, fangede automatisk de besøgendes blik fra Biblioteket. Nu er den væk… tryk på billedet og læs historien om statuen og kunstneren…

Vartegn fik en hjælpende hånd“. (klik på forteksten) og læs artiklen på side 4 i Ugebladet om Allan Olsen, tidligere bronzestøber der gratis renoverede statuen i efteråret 2016.

User comments
Mor og barn, bag Præstø Bibliotek