Ensom i Præstø

Men Præstø kunne også opleves fra en mere stille side – for ikke at sige en “dødstille side”. En cykelturist skildrede en forårseftermiddag i Præstø 1927 således…

Var dette Præstø?   Byen gjorde Indtryk af at være hærget af den sorte Død, ikke en eneste Indvaaner var at se i de lange toppede Gader, – kun oppe for Enden af Jomfrustræde  spillede en lille Pige Bold… Det var virkelig uhyggeligt. Ganske vist hørte jeg et par klaprende Træsko et eller andet sted, og inde i et af de smaa, gamle rødtagede Huse spillede en Mand sørgeligt på fløjte, … Nu ved jeg naturligvis godt, at jeg gør Præstø Uret. Jeg behøver bare at komme herned paa en af de store Sommersøndage, når der er kapsejlads og Bankdirektøren ligger forrest med “Maagen”.. Men en Ting imponerede mig i Præstø, -det var de tre Avisdrenge. Mens jeg sad og fortærede en Wienerschnitzel (på Hotel Samsø), kom der med 5 Minutters Mellemrum 3, siger og skriver, tre forskellige Avisdrenge ind med 3 forskellige lokal Aviser. Sker der virkelig så meget i Præstø. Det er utroligt – og jeg er imponeret”

Billeder og historiske artikler fra Præstø gl. kommune