Nyt på siden...

Billederne der skifter til højre, hører til det 1. opslag (øverst) og viser her et udvalg af billeder tilknyttet opslaget og historien.  Ved at klikke på den blå tekst ved de enkelte omtaler (opslag), guides du videre til den enkelte historie. God læsning.

Præstø fjord 'i gamle dage', hvor der et år var vandskiopvisning og hvor den årlige 'kanindåb', af nye medlemmer i roklubben blev døbt til stor opmærksomhed fra voksne og børn

Den kloge kone i Tjørnehoved er det gængse navn på Sydsjællands mest kendte og mest søgte kloge kone, Ane Marie Jeppesdatter, der hele sit liv boede i Tjørnehoved. Hun blev født i 1812 og døde 1884. Hun havde lært sin folkelige lægekunst af sin moder Karen Hansdatter, der godt nok var født i Gederød, men levede hele sit ægteskab fra 1799 til 1853 i Tjørnedhoved, og har sikkert lige som sin langt mere kendte datter været kendt som Tjørnehovedkonen. Billederne der skifter på skærmen, er fra bogen 'Den kloge kones bog'. Læs historien, tryk  her.

I UgledigeTligger der en brugs og der har den ligget i over hundrede år, helt præcist 149 år. Fremmede der kommer igennem byen gnider øjnene, for en brugs i så lille en landsby, det er en sjældenhed nu i 2024. Læs hele historien om udviklingen til i dag,  -tryk på linket til artiklen her .

Sct. Antoni og grisen.... - men inden vi når så langt skal vi lige have starten på dette projekt, for hvordan og hvorfor startede den. Så her kommer den i forkortet version, for personen der tog initiativet til dette var Bente Wermuth fra Jungshoved, der nåede at se projektet gennemført og publiceret inden hun i 2014 døde.. Den grundlæggende tekst har vi fra de artikler der igennem årene er skrevet i aviserne Præstø Avis, Sjællandske og Ugebladet. Se hele  opslaget på hjemmesiden https://www.praesto-arkiv.dk/

Den 22.marts 1971 udbryder der brand i tagetagen på bygningen Adelgade 31-33 med store vandskader til følge. Så da købmands- forretningen AP-kolonial der lå i stuetagen blev vandskadet og nødtørftig måtte etablere sin handel i et hurtigt opført bygning i gården, var det starten på det senere FOG Superland, i dag MENU. Læs historien og se flere billeder

Præstø Lokalhistoriske Arkiv fejrede sit 50 års Jubilæum, lørdag den 30.september kl. 14-16 på Præstø Bibliotek hvor alle var velkomne. På dagen blev jubilæumsbogen  'Det forsvundne Præstø' udgivet. Bogen kunne købes på dagen og efterfølgende på arkivet og Præstø Boghandel, 'Tissot og Koch', samt Vordingborg og Stege boghandel. Se billederne til højre fra arkivet igennem årene. Læs historien om hvordan lokalarkivet startede, læs her . Eller se Jubilæumsbogen præsenteret her

Kunstneren bag 'Skibet' på Sven Gønges Torv, er Bo Karberg fra Store Heddinge, der stod for ideen og tilblivelsen i 2003 og givet til Præstø af diverse velgørere i anledning af byens 600-års jubilæum. Værket består af en stor granitsten med ilagt metalplade, der skal fungere som spejl, samt sammenlagte glasplader, der ligner boven på et skib. Monteret med springvand, der bruser så det ligner bølger som skibet forcerer. Men du kan læse mere og se alle billederne fra tilblivelsen, læs her

Jeppe Heins vandkunst i Præstø. Det lykkedes at få samlet pengene ind til køb af vandkunsten, der i 2007 kunne indvies. Se flere billeder og læs hele forløbet af projektet 

Et minde for Snaphanerne Dette var ordene og overskriften i den opfordring som en komite bestående af kendte personer fra København og Stevns, underskrevet af borgmesteren i Præstø H.F. Carøe udsendte, med opfordring til offentligheden om at støtte dette projekt, og … Læs Mere

Til minde om Præstøpigen, der aldrig glemte sin fødeby, På Lokalarkivet i Præstø får vi mange henvendelser om at hjælpe med oplysninger om og fra byen. I de fleste tilfælde finder vi det der efterlyses, og i tilgift får... læs videre

Observatoriet ved Præstegården blev bygget og betalt af Pastor Th. Hansen, og senere nedrevet i forbindelse med præsteskifte, men genopført  på Lindevej 34. Se billederne her, men læs historien på hjemmesiden . Klik på linket

Hestehavefiskerne ved Præstø, her fortalt af Bente Clemmensen ved et foredrag holdt en aften i april måned 2013 på Præstø skole med over 100 tilhørere, læs historien

Det gamle pottemagerværksted på Røde Led er et besøg værd. Læs historien og se filmen om pottemagerværkstedet. Billederne til højre er et mindre udvalg, fotograferet i 2015 af Ole Hansen, Skibinge.

Bliv klogere på Allerslev sogn, - læs det gamle 'Allerslev sogne Blad', udgivet i perioden 2008-2017, med 4 blade pr. år. Alle blade ligger scannet her på hjemmesiden. Læs mere

Bøger til salg på arkivet. Besøg siden og se hvad vi har på hylderne. Der er kort omtale og pris. Bøgerne kan købes på arkivet i vores åbningstid (mandag 13-16) eller kan sendes pr. post (pris + forsendelse). Send en mail med ønsket.

Arkivet bevarer og formidler fortiden

Et Lokalarkiv.. - og hvad er så det ! 

  • Vi gemmer på historien,- for hvad der sker i dag er historie i morgen.
  • Gå selv på opdagelse her på siden
  • Du kan søge direkte med et stikord, f.eks. by eller navn eller hvad du leder efter
  • Vi har en samling på over 15.000 billeder som kan findes på Arkiv.dk, se link på siden
  • Du kan søge direkte på et af Præstø's gamle sogne ved at scrolle ned over siden
  • Hvis du har spørgsmål, så send en mail. Se nederst på siden
Allerslev, med kroen og Tatol,1958 (B03600_013 (x)

Allerslev by

B3315

Bårse bagerier og mølle

Bårse Forsamlingshus 1905

Bårse by

Fra bogen 'Danske byer og sogne'

Allerslev Møbelmagasin

De gæve kvinder 2018f

Bårse husholdningsforening

Tubæk å reguleres (B4854)

Tubæk Å og kloakkerne

B343w

Allerslev kro

Rottenborg på Havnevej (B3312)

Kroer og værtshuse

Ronelint fyr

Øverst på skrænten ved Roneklintskansen, yderst ved indsejlingen til Præstø fjord, ligger Roneklint fyr smukt knejsende med sit kig ud over vandet.

Fyret

Det, der i dag er Roneklint fyr, var det sidste aktive af i alt 3 fyr med fast forskelligfarvet lys som tidligere har ledt sejladsen sikkert ind gennem de smalle sejlløb til Præstø, omkring 5 km længere mod vest. Roneklint ledefyr blev etableret i 1894 og bestod oprindelig af tre fyr: To forfyr og et bagfyr, der tilsammen udgjorde fyrinstallationen. Det forfyr, der ses her ved stranden, er det oprindelige vestlige forfyr, der viste grønt, fast lys. Det blev i 1957 ændret til blinkfyr. Fyret var specielt ved ikke at benytte en prisme som lysforstærker, men derimod et hulspejl. Det østlige forfyr, som ....

Læs videre, tryk her

Stjerneobservatoriet i Præstø

Hele 2 stjerneobservatorier blev der i perioden 1898 til 1927 bygget i Præstø og begge til Theodor Hansen, byens præst. Det første blev opført ved præstegården på Klosternakken 25 og det andet ved hans senere pensionistbolig på Linnedvej 34 i Præstø. 

Theodor Hansen blev født i Jexen ved Skanderborg 1858, søn af den lokale skolelærer. Blev student 1878 og cand. theol. i 1884 og straks derefter ansat som kapellan i Dannemare på Lolland. Men allerede året efter blev han ansat som kapellan i Ringsted og køber der sin første stjernekikkert med et objektiv på 3 tommer. I 1897 bliver Theodor Hansen så ansat som præst ved Præstø – Skibinge kirker, med bolig i præstegården på Klosternakken 25. Her boede han de næste 30år indtil han gik på pension. Hans kone Meta Fischer, som han giftede sig med i 1885 døde allerede året efter de kom til Præstø, af tuberkulose. Efter sigende efterlod hun sin mand en mindre formue, som ...

Læs videre, tryk her

Da pesten i 1711 kom til Præstø

I disse dage hvor Danmark lukker sig om sig selv for at skærme os imod en truende epidemi der her i 2020 spreder sig verden over. Ja, – så har verden jo mange  gange oplevet forfærdelige sygdomme med store tragedier til følge. Her har vi gravet en artikel frem fra bladet ‘Glem ikke, nr.10-1995 der fortæller hvad der skete i Præstø, den 30.juli 1711.  Tryk her for at læse artiklen

Præstø sygehus og alderdomshjem

1811 blev der i Jomfrustræde 6 opført et teglhængt bindingsværkshus . Det blev i 1864 erstattet af et grundmuret hus og blev byens nye sygehus.

Byens (sidste) nye sygehus blev bygget i 1931

Det blev i 1931 erstattet af det nuværende hus, men som siden 1946 udelukkende blev brugt som alderdomshjem. Senere blev bygningen brugt som lægehus og er nu kun privat beboelse.

Læs videre, tryk her

Sognene i den gamle Præstø kommune

Her finder du historier og billeder fra gamle dage

Søg i arkivet

Alle vores arkivalier er registreret i den landsdækkende database Arkibas 

Du kan via Arkiv.dk. søge i hele databasen

Find mere historie på Facebook og Historisk Atlas

Tilmeld dig nyheder her fra hjemmesiden

Så får du nye historie sendt til din email.

Der kommer en email du bedes bekræfte, først da er du tilmeldt vores email liste.

Something went wrong. Please check your entries and try again.