Allerslev kro

Overlære Rasmus Nielsen, Slagelse har samlet en del af kroens historie, og han skriver –  Allerslev kro en af Præstø Amts ældste. Den nævnes første gang i 1711, idet Christen Brodersen der havde et lille krohold i Allerslev by og svarede 2rdl i anledning af forordningen af 26.januar 1711 om artillerihestes anskaffelse. Så omtales krohold i Allerslev ikke før 1734, da der var 2 mænd, Peder Olsen og Sven Knudsen Gram, som holdt kro i Allerslev uden at have noget privilegium. Så udkom der 30.april 1734 en kongelig forordning om, at alle kromænd skulle erhverve kgl. privilegium, da kroen ellers ville blive nedlagt.

Personalet efter en fest: Fra v. nr.(2) Yelva Larsen, Rekkendevej 23, Allerslev, (4) Renti Nielsen, Mønvej 103,Allerslev, (5) Ruth Rasmussen, “Skovsøhus”, Ugledige,(6) Elise Christiansen (født Petersen) Allerslev,(8) Karla Petersen, Mønvej 116, (11) Karoline Larsen, Ugledige, (13) Ester Hansen, Nihøjvej,(14) Tjener Verner Gregersen (senere forpagter på Præstø Hotel)
Personalet efter en fest: Fra v.nr.(2) Yelva Larsen, Rekkendevej 23, Allerslev, (4) Renti Nielsen, Mønvej 103,Allerslev, (5) Ruth Rasmussen, “Skovsøhus”, Ugledige,(6) Elise Christiansen (født Petersen) Allerslev,(8) Karla Petersen, Mønvej 116, (11) Karoline Larsen, Ugledige, (13) Ester Hansen, Nihøjvej,(14) Tjener Verner Gregersen (senere forpagter på Præstø Hotel)

Så sendte Svend Gram 20.september 1734 følgende ansøgning til kongen:

Luftfoto fra ‘Danmark set fra luften, 1936-38

Stormægtige allernådigste arvekonge og herre. I allerdybeste underdanighed fordrister jeg mig, som i 10år til hest og nu de sidste 6 år ved Deres majestæts grenaderkorps har stået i tjeneste, hvorfra jeg nu senest juli måned erholdte min afsked, at underkaste mig med denne min allerunderdanigste ansøgning for Deres majestæts fødder, idet jeg bønfalder Deres kgl. Majestæt om, at jeg allernådigst måtte tillades at holde for rejsende dansk brændevin og øl til fals, hvilke de til trang kan behøve her i Allerslev Vordingborg amt, hvor der er alfarvej fra Kalvehave Færgegård og til København, idet der ej på 2mil omkring findes nogen priviligeret kro, som det kunne være til hinder eller allerringeste forklejnelse.

Uddrag fra historien om Allerslev kro, skrevet af tidligere Overlære Rasmus Nielsen, Slagelse

Læs mere på side 17  i bladet ‘Allerslev sogne Blad’ nr. 2010-2