Nyt på siden...

Billederne der skifter til højre, hører til det 1. opslag (øverst) og viser her et udvalg af billeder tilknyttet opslaget og historien.  Ved at klikke på den blå tekst ved de enkelte omtaler (opslag), guides du videre til den enkelte historie. God læsning.

Hestehavefiskerne ved Præstø, her fortalt af Bente Clemmensen ved et foredrag holdt en aften i april måned 2013 på Præstø skole med over 100 tilhørere, læs historien

Holmegården er min fødegård, fortæller Karl Jensen. Den forpagtede jeg 1914 og købte den senere i 1918.  Herfra fortsætter Karl Jensen med at fortælle om gamle dage i Allerslev. Se billeder fra gården på Arkiv.dk  (tryk derefter på billedet) . Du kan også høre Karl Jensen fortælle historien her

Det gamle pottemagerværksted på Røde Led er et besøg værd. Læs historien og se filmen om pottemagerværkstedet. Billederne til højre er et mindre udvalg, fotograferet i 2015 af Ole Hansen, Skibinge.

Bliv klogere på Allerslev sogn, - læs det gamle 'Allerslev sogne Blad', udgivet i perioden 2008-2017, med 4 blade pr. år. Alle blade ligger scannet her på hjemmesiden. Læs mere

Stormfloden i 1872, den 13.november, - at en voldsom orkan med store oversvømmelser trak ned over Danmark, Skåne og det nordlige Tyskland med store ulykker til følge. Hele Nordeuropa havde i flere dage omkring den 10.november lidt under et hårdt vejr med kraftige vestlige vinde. Omkring Nordsøen og Skagerak blev der meldt om strandinger. Læs mere

Gården 'Bakkedal' ligger på Ugledigevej 24 i Ugledige. Da Vordingborg Ryttergods blev solgt på auktion i 1774 blev Ugledige og dermed Bakkedal købt af Fredrik Sophus Raben. Han købte både Lekkende- og Beldringe gods. Læs mere 

Bøger til salg på arkivet. Besøg siden og se hvad vi har på hylderne. Der er kort omtale og pris. Bøgerne kan købes på arkivet i vores åbningstid (mandag 13-16) eller kan sendes pr. post (pris + forsendelse). Send en mail med ønsket.

Arkivet bevarer og formidler fortiden

Et Lokalarkiv.. - og hvad er så det ! 

  • Vi gemmer på historien,- for hvad der sker i dag er historie i morgen.
  • Gå selv på opdagelse her på siden
  • Du kan søge direkte med et stikord, f.eks. by eller navn eller hvad du leder efter
  • Vi har en samling på over 15.000 billeder som kan findes på Arkiv.dk, se link på siden
  • Du kan søge direkte på et af Præstø's gamle sogne ved at scrolle ned over siden
  • Hvis du har spørgsmål, så send en mail. Se nederst på siden
18

Fiskerne i Hestehave

drachmann-1872

Stormfloden 13.november 1872

Engkærgård, Ugledigevej 22

Engkærgård i Ugledige

B1670x

Præstøs historie…

B2103

Byen udvider…perioden 1900-1925

Ganle huse i Præstø w

Bøger på Lokalarkivet

Præstø kirke1

Præstø kirke

B295

Bertel Thorvaldsen på Nysø

Ronelint fyr

Øverst på skrænten ved Roneklintskansen, yderst ved indsejlingen til Præstø fjord, ligger Roneklint fyr smukt knejsende med sit kig ud over vandet.

Fyret

Det, der i dag er Roneklint fyr, var det sidste aktive af i alt 3 fyr med fast forskelligfarvet lys som tidligere har ledt sejladsen sikkert ind gennem de smalle sejlløb til Præstø, omkring 5 km længere mod vest. Roneklint ledefyr blev etableret i 1894 og bestod oprindelig af tre fyr: To forfyr og et bagfyr, der tilsammen udgjorde fyrinstallationen. Det forfyr, der ses her ved stranden, er det oprindelige vestlige forfyr, der viste grønt, fast lys. Det blev i 1957 ændret til blinkfyr. Fyret var specielt ved ikke at benytte en prisme som lysforstærker, men derimod et hulspejl. Det østlige forfyr, som ....

Læs videre, tryk her

Stjerneobservatoriet i Præstø

Hele 2 stjerneobservatorier blev der i perioden 1898 til 1927 bygget i Præstø og begge til Theodor Hansen, byens præst. Det første blev opført ved præstegården på Klosternakken 25 og det andet ved hans senere pensionistbolig på Linnedvej 34 i Præstø. 

Theodor Hansen blev født i Jexen ved Skanderborg 1858, søn af den lokale skolelærer. Blev student 1878 og cand. theol. i 1884 og straks derefter ansat som kapellan i Dannemare på Lolland. Men allerede året efter blev han ansat som kapellan i Ringsted og køber der sin første stjernekikkert med et objektiv på 3 tommer. I 1897 bliver Theodor Hansen så ansat som præst ved Præstø – Skibinge kirker, med bolig i præstegården på Klosternakken 25. Her boede han de næste 30år indtil han gik på pension. Hans kone Meta Fischer, som han giftede sig med i 1885 døde allerede året efter de kom til Præstø, af tuberkulose. Efter sigende efterlod hun sin mand en mindre formue, som ...

Læs videre, tryk her

Da pesten i 1711 kom til Præstø

I disse dage hvor Danmark lukker sig om sig selv for at skærme os imod en truende epidemi der her i 2020 spreder sig verden over. Ja, – så har verden jo mange  gange oplevet forfærdelige sygdomme med store tragedier til følge. Her har vi gravet en artikel frem fra bladet ‘Glem ikke, nr.10-1995 der fortæller hvad der skete i Præstø, den 30.juli 1711.  Tryk her for at læse artiklen

Præstø sygehus og alderdomshjem

1811 blev der i Jomfrustræde 6 opført et teglhængt bindingsværkshus . Det blev i 1864 erstattet af et grundmuret hus og blev byens nye sygehus.

Byens (sidste) nye sygehus blev bygget i 1931

Det blev i 1931 erstattet af det nuværende hus, men som siden 1946 udelukkende blev brugt som alderdomshjem. Senere blev bygningen brugt som lægehus og er nu kun privat beboelse.

Læs videre, tryk her

Sognene i den gamle Præstø kommune

Her finder du historier og billeder fra gamle dage

Søg i arkivet

Alle vores arkivalier er registreret i den landsdækkende database Arkibas 

Du kan via Arkiv.dk. søge i hele databasen

Find mere historie på Facebook og Historisk Atlas

Tilmeld dig nyheder her fra hjemmesiden

Så får du nye historie sendt til din email.

Der kommer en email du bedes bekræfte, først da er du tilmeldt vores email liste.

Something went wrong. Please check your entries and try again.