Nyt på siden...

Billederne der skifter til højre, hører til det nyeste opslag..

Hen over sommeren vil vi besøge alle de 6 kirker der ligger i Præstø Lokalarkivs område

29.juli: Præstø kirke ligger for enden af Adelgade, hovedgaden i byen og på kanten til fjorden, højt hævet over denne. Præstø by nævnes tidligst omkring 1300 og på det tidspunkt må der have ligget en kirke. For i begyndelsen af 1400-tallet begynder man at bygge et tårn til kirken og omkring 1450 starter man med at bygge en helt ny bygning, da den gamle efterhånden var i en meget dårlig stand. Det blev den nordlige del, Nordre skib. Læs mere og se flere billeder

27.juli: Vølunds værksted. Det blev bygget henover tre uger i juli måned 1839 og placeret i Nysøs park tæt ved voldgraven og halvtredsindstyve skridt fra Havestuetrappen’. Læs historien Bertel Thorvaldsen på Nysø

21.juli: Skibinge Kirke ligger i udkanten af Skibinge, sydvest for byen på en lille bakke. Hegnet mod vest, syd og delvis mod øst af kampestensdiger. Skibinge Kirkes ældste dele er opført i senromansk stil i midten af 1200-tallet. Dengang bestod kirken kun af kor og skib, men nyere undersøgelser tyder på, at skibet er opført før koret. Måske har der på stedet ligget en trækirke, hvis skib en overgang har været anvendt som kor til en ny stenkirke. I 1555 blev kirken anneks til Præstø kirke, i 1641 til Bårse og siden i 1647 atter til Præstø, hvor den tilhørte kronen. Den 17.juli 1697 blev den tilskødet Niels Justesen, der allerede samme år den 31. juli afstod den til Jens Ipsen Trøstrup. Fra 1704 hørte den til Nysø og overgik 1. juli 1911 til selveje. Kalkmalerierne der bl.a. kan ses i billedserien til højre, kan der læses mere om på hjemmesiden  Læs mere

15.juli: Jungshoved kirke ligger ensomt, men smukt, med vand på to sider. Kirken har en fortid som borgkirke og har Stavreby havn og voldanlægget fra det tidligere Jungshoved Borg som tætteste naboer. Men hvorfor ligger kirken så ensomt? Læs mere 

08.juli: Bårse kirke er ikke synlig i byen, for den ligger lidt væk fra alfarvej, på Præstegårdsvej i byens nordre udkant, men smukt omkranset af høje gamle aske- og egetræer. Bårse nævnes som sogn i Roskildebispens Jordebog omkring 1370, måske førend den nuværende kirke er bygget. Kirken der er Bårse Herreds navnekirke, blev 17.september 1689 tilskødet Fru Sidsel Grubbe, Axel Urups enke, der samme år den 4. december overdrog det til assessor Abraham Wüst. Læs hele historien på hjemmesiden, klik her

02.juli: Beldringe kirke, smukt beliggende lidt nedenfor Beldringe gods. Kirken er fra omkring 1200-tallet, der var den store kirkebyggeperiode i Danmark. Den er opført i røde munkesten. Kirken er den sidste rest fra den tidligere Beldringe landsby. Præstegården og resten af landsbyen blev revet ned i 1600-tallet. Læs mere og om hvordan landsbyen blev fjernet, klik her

25.juni: Allerslev kirke menes bygget tidligt i 1100-tallet. Kor, skib og kirkegårdsmur er opført i kridtsten fra Stevns klint. Kirken rummer smukt inventar og udsmykning af Bissen og Kaalund og måske er Marie Grubbe begravet på kirkegården. Et besøg værd både i kirketid, men også uden for, hvor kirken i dagtimerne er åben for besøgene. Læs mere, klik her  

Arkivet bevarer og formidler fortiden

Et Lokalarkiv.. - og hvad er så det ! 

  • Vi gemmer på historien,- for hvad der sker i dag er historie i morgen.
  • Gå selv på opdagelse her på siden
  • Du kan søge direkte med et stikord, f.eks. by eller navn eller hvad du leder efter
  • Vi har en samling på over 15.000 billeder som kan findes på Arkiv.dk, se link på siden
  • Du kan søge direkte på et af Præstø's gamle sogne ved at scrolle ned over siden
  • Hvis du har spørgsmål, så send en mail. Se nederst på siden
Ganle huse i Præstø w

Bøger på Lokalarkivet

Præstø kirke1

Præstø kirke

B295

Bertel Thorvaldsen på Nysø

Kirken-set-fra-P-pladsen

Skibinge kirke

Kirken set fra øst

Jungshoved kirke

Bårse kirke

Bårse kirke

Beldringe kirkeX

Beldringe kirke

Allerslev kirke

Ronelint fyr

Øverst på skrænten ved Roneklintskansen, yderst ved indsejlingen til Præstø fjord, ligger Roneklint fyr smukt knejsende med sit kig ud over vandet.

Fyret

Det, der i dag er Roneklint fyr, var det sidste aktive af i alt 3 fyr med fast forskelligfarvet lys som tidligere har ledt sejladsen sikkert ind gennem de smalle sejlløb til Præstø, omkring 5 km længere mod vest. Roneklint ledefyr blev etableret i 1894 og bestod oprindelig af tre fyr: To forfyr og et bagfyr, der tilsammen udgjorde fyrinstallationen. Det forfyr, der ses her ved stranden, er det oprindelige vestlige forfyr, der viste grønt, fast lys. Det blev i 1957 ændret til blinkfyr. Fyret var specielt ved ikke at benytte en prisme som lysforstærker, men derimod et hulspejl. Det østlige forfyr, som ....

Læs videre, tryk her

Stjerneobservatoriet i Præstø

Hele 2 stjerneobservatorier blev der i perioden 1898 til 1927 bygget i Præstø og begge til Theodor Hansen, byens præst. Det første blev opført ved præstegården på Klosternakken 25 og det andet ved hans senere pensionistbolig på Linnedvej 34 i Præstø. 

Theodor Hansen blev født i Jexen ved Skanderborg 1858, søn af den lokale skolelærer. Blev student 1878 og cand. theol. i 1884 og straks derefter ansat som kapellan i Dannemare på Lolland. Men allerede året efter blev han ansat som kapellan i Ringsted og køber der sin første stjernekikkert med et objektiv på 3 tommer. I 1897 bliver Theodor Hansen så ansat som præst ved Præstø – Skibinge kirker, med bolig i præstegården på Klosternakken 25. Her boede han de næste 30år indtil han gik på pension. Hans kone Meta Fischer, som han giftede sig med i 1885 døde allerede året efter de kom til Præstø, af tuberkulose. Efter sigende efterlod hun sin mand en mindre formue, som ...

Læs videre, tryk her

Da pesten i 1711 kom til Præstø

I disse dage hvor Danmark lukker sig om sig selv for at skærme os imod en truende epidemi der her i 2020 spreder sig verden over. Ja, – så har verden jo mange  gange oplevet forfærdelige sygdomme med store tragedier til følge. Her har vi gravet en artikel frem fra bladet ‘Glem ikke, nr.10-1995 der fortæller hvad der skete i Præstø, den 30.juli 1711.  Tryk her for at læse artiklen

Præstø sygehus og alderdomshjem

1811 blev der i Jomfrustræde 6 opført et teglhængt bindingsværkshus . Det blev i 1864 erstattet af et grundmuret hus og blev byens nye sygehus.

Byens (sidste) nye sygehus blev bygget i 1931

Det blev i 1931 erstattet af det nuværende hus, men som siden 1946 udelukkende blev brugt som alderdomshjem. Senere blev bygningen brugt som lægehus og er nu kun privat beboelse.

Læs videre, tryk her

Sognene i den gamle Præstø kommune

Her finder du historier og billeder fra gamle dage

Søg i arkivet

Alle vores arkivalier er registreret i den landsdækkende database Arkibas 

Du kan via Arkiv.dk. søge i hele databasen

Find mere historie på Facebook og Historisk Atlas

Tilmeld dig nyheder her fra hjemmesiden

Så får du nye historie sendt til din email.

Der kommer en email du bedes bekræfte, først da er du tilmeldt vores email liste.

Something went wrong. Please check your entries and try again.