Observatorierne i Præstø, perioden 1898-1933

Hele 2 stjerneobservatorier blev der i perioden 1898 til 1927 bygget i Præstø og begge til Theodor Hansen, byens præst. Det første blev opført ved præstegården på Klosternakken 25 og det andet ved hans senere pensionistbolig på Linnedvej 34 i Præstø. 

B1211

Theodor Hansen blev født i Jexen ved Skanderborg 1858, søn af den lokale skolelærer. Blev student 1878 og cand. theol. i 1884 og straks derefter ansat som kapellan i Dannemare på Lolland. Men allerede året efter blev han ansat som kapellan i Ringsted og køber der sin første stjernekikkert med et objektiv på 3 tommer. I 1897 bliver Theodor Hansen så ansat som præst ved Præstø – Skibinge kirker, med bolig i præstegården på Klosternakken 25. Her boede han de næste 30år indtil han gik på pension. Hans kone Meta Fischer, som han giftede sig med i 1885 døde allerede året efter de kom til Præstø, af tuberkulose. Efter sigende efterlod hun sin mand en mindre formue, hvilke der satte ham i stand til at forfølge sine astronomiske interesser og de var kostbare.

B563

Som privat var Theodor Hansen også en habil fløjtespiller, hvilke kan

ses på billedet, hvor han holder musikaften i præstegården. Han sidder yderst fra venstre.

B3742

Præstegården, Klosternakken 25. Allerede året efter han kom til Præstø i 1898, købte han via sin personlige kontakt til Urania-observatoriet på Frederiksberg, en større kikkert fra firmaet ’Reinfelder og Hertel’ i München og fik samtidig bygget et observationstårn med drejelig overdel ved siden af præstegården. Men måtte i 1913 forhøje tårnet med 4-5m da træerne ved præstegården voksede op og generede udsigten til himlen.

B5555

Han var en meget dygtig amatørastronom , hvilke fremgår af en artikel fra Astronomisk Tidsskrift, sep.1992 hvor der bl.a. står følgende…. fra 1897-1933 fandtes der i Præstø et af Danmarks mest aktive amatørobservatorier, der producerede en serie solobservationer til den internationale solovervågning, som blev ledet fra Zürich i Schweiz af professor R. Wolf. De originale observationer blev kopieret og én gang om måneden sendt til Schweiz. De mange originaler der fyldte en statelig række bind, overgik i 1934 til Københavns Observatorium og herfra til Universitetsbibliotekets 2.afdeling. 

Lindevej 34 (S80-5)
B3758

Ejendommen med Observatoriet på Lindevej 34 blev bygget i perioden 1926-27 og kom til at indeholde 4 lejligheder med fuld kælder. Observationstårnet blev integreret i bygningen med en massiv mur helt fra fundamentet af. Ligeledes blev vinduerne i selve tårndelen gjort så små som muligt for ikke at svække murmassen og gøre tårnet så stift, at rystelser fuldstændigt kunne undgås. Her flyttede Theodor Hansen ind som pensionist i 1927.

B4655

Arbejdet med opførelsen blev hoved saligt udført af lokale håndværkere. Kuplen der blev på 4,30m i diameter med en 90cm bred spalteåbning blev udført af Smedemester Sørensen og Hansen, Præstø, efter detailtegninger hvor Theodor Hansen selv havde deltaget med forslag, ud fra hans tidligere erfaring med sit observatorie ved præstegården.

Ansvaret for opførelsen af bygningen stod arkitekt F. Halleløv og huset blev bygget for 55.000kr.

Teksten er uddrag fra bogen ‘Vækst og Idyl’, side 90. Bogen kan købes på Lokalarkivet