Sidste Nyt

20.november:Af få håndværksprægede butikker fandtes stadig bødker M. Thygesen ved Per Thyges torv, der havde overlevet udviklingen med sine håndværksfremstillede tønder. Læs mere

17.november:  'Rottenborg' var i sine velmagtsdage en beværtning med stemning . Den lå ved havnen og ofte besøgt af fremmede søfolk, der med store sejlskibe lagde til i Præstø.Læs videre her

13.november: Den mest kendte af byens blikkenslagere var firmaet H. Bodholdt & Søn der havde lavet byens gadelygter. Bodholdt havde specialiseret sig i udviklingen af gadelygter og fik i september 1931 en ordre på 150 af slagsen til Sønderborg og til Hellerup i Gentofte Kommune. Læs videre

9.november: I 1616 bestod  landsbyen Beldringe af 11 gårde, 3 huse, 1 smedje, 1 vandmølle, 1 vindmølle samt skov til 365 svins olden. Så da Christian d. IV oprettede sin vildtbane, bad kongen derfor i januar 1622 sin embedsmand, Palle Rosenkranz, omat udvise bønderne af deres gårde i Beldinge by“. Læs videre 

Arkivet bevarer og formidler fortiden

Et Lokalarkiv.. - og hvad er så det ! 

  • Vi gemmer på historien,- for hvad der sker i dag er historie i morgen.
  • Gå selv på opdagelse her på siden
  • Du kan søge direkte med et stikord, f.eks. by eller navn eller hvad du leder efter
  • Vi har en samling på over 15.000 billeder som kan findes på Arkiv.dk, se link på siden
  • Du kan søge direkte på et af Præstø's gamle sogne ved at scrolle ned over siden
  • Hvis du har spørgsmål, så send en mail. Se nederst på siden
Den lille pige i “overflødighedshornet”

Den lille pige i “overflødighedshornet”

B947x copy

Præstø havn

B3069

Næstved – Præstø banen

Gasværket (B612)

Lys over Præstø år 1900

Præstø vandtårn
under opførels med rejsegilde 1911

Frisk drikkevand til byen

?????????????????????

Ford i Præstø

Ugledige brugs, 2013

Ugledige brugs

b6163

Pottemagerdynastiet ‘Rødeled’ i Præstø

Ronelint fyr

Øverst på skrænten ved Roneklintskansen, yderst ved indsejlingen til Præstø fjord, ligger Roneklint fyr smukt knejsende med sit kig ud over vandet.

Fyret

Det, der i dag er Roneklint fyr, var det sidste aktive af i alt 3 fyr med fast forskelligfarvet lys som tidligere har ledt sejladsen sikkert ind gennem de smalle sejlløb til Præstø, omkring 5 km længere mod vest. Roneklint ledefyr blev etableret i 1894 og bestod oprindelig af tre fyr: To forfyr og et bagfyr, der tilsammen udgjorde fyrinstallationen. Det forfyr, der ses her ved stranden, er det oprindelige vestlige forfyr, der viste grønt, fast lys. Det blev i 1957 ændret til blinkfyr. Fyret var specielt ved ikke at benytte en prisme som lysforstærker, men derimod et hulspejl. Det østlige forfyr, som ....

Læs videre, tryk her

Stjerneobservatoriet i Præstø

Hele 2 stjerneobservatorier blev der i perioden 1898 til 1927 bygget i Præstø og begge til Theodor Hansen, byens præst. Det første blev opført ved præstegården på Klosternakken 25 og det andet ved hans senere pensionistbolig på Linnedvej 34 i Præstø. 

Theodor Hansen blev født i Jexen ved Skanderborg 1858, søn af den lokale skolelærer. Blev student 1878 og cand. theol. i 1884 og straks derefter ansat som kapellan i Dannemare på Lolland. Men allerede året efter blev han ansat som kapellan i Ringsted og køber der sin første stjernekikkert med et objektiv på 3 tommer. I 1897 bliver Theodor Hansen så ansat som præst ved Præstø – Skibinge kirker, med bolig i præstegården på Klosternakken 25. Her boede han de næste 30år indtil han gik på pension. Hans kone Meta Fischer, som han giftede sig med i 1885 døde allerede året efter de kom til Præstø, af tuberkulose. Efter sigende efterlod hun sin mand en mindre formue, som ...

Læs videre, tryk her

Da pesten i 1711 kom til Præstø

I disse dage hvor Danmark lukker sig om sig selv for at skærme os imod en truende epidemi der her i 2020 spreder sig verden over. Ja, – så har verden jo mange  gange oplevet forfærdelige sygdomme med store tragedier til følge. Her har vi gravet en artikel frem fra bladet ‘Glem ikke, nr.10-1995 der fortæller hvad der skete i Præstø, den 30.juli 1711.  Tryk her for at læse artiklen

Præstø sygehus og alderdomshjem

1811 blev der i Jomfrustræde 6 opført et teglhængt bindingsværkshus . Det blev i 1864 erstattet af et grundmuret hus og blev byens nye sygehus.

Byens (sidste) nye sygehus blev bygget i 1931

Det blev i 1931 erstattet af det nuværende hus, men som siden 1946 udelukkende blev brugt som alderdomshjem. Senere blev bygningen brugt som lægehus og er nu kun privat beboelse.

Læs videre, tryk her

Sognene i den gamle Præstø kommune

Her finder du historier og billeder fra gamle dage

Søg i arkivet

Alle vores arkivalier er registreret i den landsdækkende database Arkibas 

Du kan via Arkiv.dk. søge i hele databasen

Find mere historie på Facebook og Historisk Atlas

Tilmeld dig nyheder her fra hjemmesiden

Så får du nye historie sendt til din email.

Der kommer en email du bedes bekræfte, først da er du tilmeldt vores email liste.

Something went wrong. Please check your entries and try again.
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly