Arkivets årsmøde 2014

Blev holdt torsdag d. 13.marts på Præstø Bibliotek Formanden bød velkommen og gik derefter over til at aflægge Årsberetningen for 2013. Efter denne tog kasseren over og gennemgik årets regnskab, der forinden var gennemgået og godkendt af arkivets to revisorer. Efter pausen overtog Carsten Honoré der er barnebarn af B.S. Ingemann fra Præstø. Han fortalte om … Læs Mere