FOG Supermarked i Præstø, – og sådan startede den

B2385 Købmandsgården Anton Petersen omkring 1945

HUSK.. tryk på tekst eller billede, så forstørres det !

Men den 22.marts 1971 udbryder der brand i tagetagen på bygningen Adelgade 31-33 med store vandskader til følge. Om formiddagen havde der i forbindelse en modernisering af lejligheden på 2.sal været håndværkere i bygningen, hvor et par blikkenslagere havde været i gang med at skifte og lodde kobberrør i skunken. Lejligheden stod på det tidspunkt tom, efter at Købmand Povl Fog og hustru var fraflyttet til deres nye hus på Klosternakken 11 i Præstø og lejligheden derfor var under istandsættelse til Isenkræmmer Emil Lysdal Nielsen der havde Isenkramafdelingen i stueetagen, at der udbrød brand, startende fra skunken.

Nogle dage efter branden lejede købmand Fog en ‘Salon’ (som det hed i gamle dage), hvor der kom håndværkere og opførte den i gården bag bygningen, ud mod torvet. Men der skulle jo også sættes reoler op, så Fog kontaktede Svend Olsen i Bårse, der kom med alle sine medarbejdere og satte reoler op om eftermiddagen og klar ved aftentid, så medarbejderne fra forretningen kunne gå i gang med at sætte vare op i løbet af aftenen og natten, klar næste morgen til at modtage kunder, kun 2 dage efter branden. Senere blev der bygget en større bygning, som lager, ved hjørnet af Grøndvolds tidligere pakhus på Havnevej.

Købmand Povl Fog kom fra København hvor han havde haft købmandsforretning på Vibevej på Nørrebro. Men nogle får år før havde Emil Lysdahl købt Isenkræmmerafdelingen af Anton Petersen

AP-kolonial skifter navn til SUPERLAND i forbindelse med flytningen til den midlertidige bygning, indtil det nye supermarked er bygget færdigt på Halmtorvet, … og som i dag hedder Svend Gønges torv

Og sådan vil torvet skifte udseende, fra tømmerplads og private haver til moderne torv med supermarked og busholdeplads, .. ja.. nye tider på vej i Præstø

Så skete det længe ventede, ‘det nye’ Superland slog dørene op den 3.maj 1973 kl.9,00

Det myldrede med kunder i forretningen, hvor mange efter indkøb fik set Præstø fra oven..

Med flytningen af trælasten og etablering af et supermarked kom det gamle Halmtorv efterfølgende under kraftig omlægning med en rutebilstation og et Service værksted med tank… ..nye tider i Præstø

Anton Petersens korntørreri bag Superland blev senere flyttet til Tappernøje

Året er 1981, – 8 år efter start og Superland er vokset, så Povl Fog ønsker at sønnen Niels overtager

Utilfredshed med Fogs åbne døre i helligdagene

Købmand Niels Fog sælger i 2008 forretningen i Præstø og sine andre 11 supermarkeder

MENY opkøber Super Bedst og navnet er nu 4.ændring siden starten i 1973

Der blev bygget om- og kunderne  ventede spændt på resultatet, – og blev ikke skuffet

Og her slutter fortællingen om den udvikling der ændrede forretningslivet i Præstø

Præstø Lokalhistoriske Arkiv’s 50 år’s Jubilæum den 30.september 2023

Men først historien om hvordan ‘Lokalhistorien’ blev interessant og startede  Ja.. ‘Googler’ du ordet står der ‘Lokalhistorie er beretninger om historie i et begrænset geografisk område, f. eks. et sogn, et herred eller en af de gamle købstæder ‘ – og så er det jo helt klart, for den ‘lokale’ historie begynder der, hvor vi … Læs Mere

Skibet på Sv. Gønges torv

– det var i 2003, Præstø bys 600 års Købstadsjubilæum Men hvordan og hvorfor til Præstø Langt ude på Stevns – ad de sidste små veje før skov og strand – ligger Gjorslev Savværk. Og midtinde på savværksområdet befinder sig et imponerende værksted, Bo Karbergs atelier. Man tagerikke fejl, området er prydet med fantasifulde glas-, … Læs Mere

Præstøs historie…

med tekst fra bogen ‘Gamle huse i Præstø’ Præstøs historie er skrevet af lokalhistorikeren N.V. Nielsen. I forrige århundredes slutning lagde både han og lægen J.W.C. Ingerslev et stort arbejde i at skrive en byhistorie, der skulle markere byens 500 års jubilæum som købstad. Nielsen kom først, og Ingerslevs arbejde nåede aldrig længere end til … Læs Mere

Byen udvider…perioden 1900-1925

Hvis man kan tale om en Præstø »skyline« – en profil af byen, kan man sige, at den fik et løft i de første år af 1900-tallet. Et løft i bogstavelig forstand, husene blev lidt højere. Den lave bebyggelse blev suppleret med en del byggerier i to etager. Kommuneskolen på Klosternakken, opført i 1895, fik … Læs Mere

Præstø kirke

Kirken ligger for enden af Adelgade, hovedgaden i byen og på kanten til fjorden, højt hævet over denne. Præstø by nævnes tidligst omkring 1300 og på det tidspunkt må der have ligget en kirke. For i begyndelsen af 1400-tallet begynder man at bygge et tårn til kirken og omkring 1450 starter man med at bygge … Læs Mere

Bertel Thorvaldsen på Nysø

Efter sit 40 årige ophold i Rom vendte Thorvaldsen i 1838 tilbage til Danmark for bl. a. at lave figurer til den genopbyggede Frue Kirke i København, samt til Domhuset og Christiansborg Slotskirke. Gensynet med fædrelandet blev fra begyndelsen ikke nogen succes, han følte sig fremmed og gik i stå. På opfordring af Prins Christian … Læs Mere

Lossepladsen i Præstø

Lossepladsen var i sin tid blevet flyttet fra Østerbro og ned til Vesterbro. I 1933 blev den flyttet tilbage igen. Byrådet diskuterede problemet med samme argumenter som før Første Verdenskrig. Man var ikke kommet et skridt videre. Lossepladsen ved Vesterbro kunne ikke længere bruges, den var formodentlig fyldt op, og byen havde brug for affaldet … Læs Mere

De ‘Gamle støberihaller’ i Præstø

I 1844 købte hjulmand Christoffer Petersen en byggeplads (Adelgade 20, matr. 7) af byen. Denne lå på den opfyldte grund, som tidligere havde været åløb under den gamle Vesterbro. Få år senere bebyggede han pladsen med et forhus og to sidehuse i bindingsværk og et baghus i to etager, opført i kalksten og indrettet til … Læs Mere

Jomfru-kroen og Jomfrustræde

Ret lysteligt liv i Jomfru-kroen , for ca.250 år siden var der beværtning i den daværende ‘Præste-residents’ i Præstø. Kroen gav navn til Jomfrustræde, der hidtil bar navnet ‘Ole Ibsens Gade‘. Præstø by hører til de købstæder, der med veneration har bevaret de gamle gade-og stræde betegnelser i byen. Allerede i papirer fra ca.1700 møder … Læs Mere