Præstø i 1950’erne

Præstø lignede i 1950’erne på mange måder den købstad, som eksisterede før Anden Verdenskrig. Indbyggertallet var stort set det samme og byen ændrede ikke udseende væsentligt. Nybyggeri var der nemlig ikke meget af, hverken inden for købstadens grænser eller i Præstemarken . Hestevognene rumlede stadig rundt i byens gader og stræder, selvom biler og busser … Læs Mere

Præstø Toldhus

Da den gamle træbro ’Vesterbro’ blev nedlagt i 1804 og ’plasket’ var blevet opfyldt, var mulighederne for byens udvidelse mod vest blevet åbne. Loven i 1851 ophævede konsumptionsvæsenet, og den gamle bod der lå yderst mod vest, op til den gamle vesterbro blev nedlagt og afhændet. Præstø’s told og konsumptionsvæsen var herefter hjemløse og måtte leje … Læs Mere

Forretninger og virksomheder i Præstø

Siden er ikke færdig, men tekst med blå farve er aktiv.. Forretninger Bagere bagermester Olsen Boghandler Andreas Jensen, Adelgade 39 Henbøll, Adelgade 44-46 Hattemager Hattemager Rudolph Hansen Isenkram Købmænd Amnitzbøll Irma Mørkeberg Gunnar Sahl,  Adelgade 73 Sundby Tolderlund Slagtere Trikotage Hoteller Centralhotellet på Torvet Hotel Præstø Kroer Den lille kro i Grønnegade Det grønne apotek … Læs Mere

Byens handel

Al handel udfoldede sig inden for byens grænser og på en måde som kan synes lettere eksotisk i tilbageblikkets skær. Vi skal forestille os en by, som på en gang rummede større og mindre værksteder, store købmandsgårde og mindre forretninger, samt Banegården og et aktivt havneområde, beboelse og offentlige institutioner, hoteller og værtshuse. Alt dette … Læs Mere