Stormfloden 13.november 1872

I år 2022 er det 150 år siden en voldsom orkan med store oversvømmelser trak ned over Danmark, Skåne og det nordlige Tyskland med store ulykker til følge. Hele Nordeuropa havde i flere dage omkring den 10.november lidt under et hårdt vejr med kraftige vestlige vinde. Omkring Nordsøen og Skagerak blev der meldt om strandinger. … Læs Mere

Jungshoved kirke

Jungshoved kirke ligger ensomt, men smukt, med vand på to sider. Kirken har en fortid som borgkirke og har Stavreby havn og voldanlægget fra det tidligere Jungshoved Borg som tætteste naboer. Men hvorfor ligger kirken så ensomt? Sagnet siger, at troldtøj hver nat flyttede byggematerialer til kirken fra dens planlagte plads og hertil, hvorfor man … Læs Mere

De gammeldags tærskedage var landsbyfestligheder

Artikel fra Præstø Avis 2.august 1970 Tærskeselskaberne er for nutidens yngre landmænd begreber, som man kun svagt kan erindre, eller som man kun har fået beretninger om. Ikke desto mindre er tærskeselskabernes tid først en historisk epoke, efter at mejetærskerne for alvor begyndte at glide ind i det billede, der nu er kendetegnende for landbruget. … Læs Mere

Stavreby havn

Livet på havnen i tekst og billeder Fra en scrapbog, venligst udlånt af en beboer på Jungshoved. Der er 59 billeder, men for at komme videre og se billederne, skal du klikke på teksten Arkiv.dk . Her klikker du på billedet, hvor efter det forstørres op og ved at klikke på pilen til højre på billedet, … Læs Mere

Stenstrup mølle … senere Jungshoved mølle

Møllen i Jungshoved hed oprindelig Stenstrup Mølle, den tilhørte Nysø Gods og blev drevet af fæstere. Før 1850 startede den som en lille husmølle, der lå på bakken mellem Jungshoved By og Jungshovedgaarden. Senere blev denne mølle nedrevet og en hollandsk vindmølle opført i 1850-erne efter at mølleerhvervet var blevet liberaliseret. Sidst i 1860-erne overtog … Læs Mere

Roneklint fyr og skansen

Øverst på skrænten ved Roneklintskansen, yderst ved indsejlingen til Præstø fjord, ligger Roneklint fyr smukt knejsende med sit kig ud over vandet. Fyret Det, der i dag er Roneklint fyr, var det sidste aktive af i alt 3 fyr med fast forskelligfarvet lys som tidligere har ledt sejladsen sikkert ind gennem de smalle sejlløb til … Læs Mere

Bøgestrøm fyr

I 1903 blev der ved Bønsvig strand, ca. 2 km øst for Jungshoved by, opstillet et sæt ledefyr svarende til dem ved Rone klint. Det blev Bøgestrøms fyr. Bagfyret var et 13 m højt trætårn. Det stod inde i landet, 734 m fra forfyret der stod på kysten. I 1919 blev ledefyrlinien ændret til en enkelt … Læs Mere