Skibinge kirke

Kirken ligger i udkanten af Skibinge, sydvest for byen på en lille bakke. Hegnet mod vest, syd og delvis mod øst af kampestensdiger. Skibinge Kirkes ældste dele er opført i senromansk stil i midten af 1200-tallet. Dengang bestod kirken kun af kor og skib, men nyere undersøgelser tyder på, at skibet er opført før koret. … Læs Mere

Gården ‘Egely’ ved Præstø, -en trist historie

Om eftermiddagen den 9.september1937 brænder den gamle gård ned, men uden skade på mennesker og dyr. Klik på det enkelte billede eller tekst, så forstørres det Men hvorfor brændte gården… Se det var det store spørgsmål, for var det en kortslutning eller selvantændelse. Politiet kom på arbejde… A Afhøring går i gang Nedenstående er et … Læs Mere

Skibinge brugs

Lærer Nielsen, Abildhøj, satte sig omkring 1913 i spidsen for oprettelse af en brugsforening i Skibinge. Til start anvendte man lokalet i den nedlagte Tubæk kro der lå ved Tubæk mølle. Rejsestalden ved kroen var på det tidspunkt udlejet til kalkhandler Larsen fra Tubæk. Men i 1914 flyttede man forretningen til et nybygget hus i … Læs Mere

Tubæk mølle og kro

Ved Tubæk Mølle lå Skibinge sogns eneste beværtning “Tubæk kro”. For de fleste mennesker er Tubæk Mølle et begreb – et stykke historie, endda en dramatisk historie. Forleden kom en læser ind (teksten er fra Præstø Avis 1965 med ref. til ovenstående billede) med et gammelt billede fra Tubæk Mølles storhedstid. Billedet er formentlig taget … Læs Mere

Skibinge by

Siden under opsætning. Teksten med grøn farve er aktiv Skolerne i Skibinge Rytterskolen i Skibinge Skolen på Abildhøjvej 7 Skibinge Brugsforening Tubæk mølle og kro

Rytterskolen i Skibinge

Frederik IV`s  tavle er tilbage på Rytterskolen i Skibinge Det foregik ved en afsløring og højtidelighed den 21.juli 1994 ved den gamle Rytterskole på initiativ af forhenværende gårdejer Lars Caspersen i Skibinge som havde foranlediget at tavlen var blevet hentet fra den gamle Abildhøj skole, hvor den havde siddet i mange år, efter at den … Læs Mere