FOG Supermarked i Præstø, – og sådan startede den

B2385 Købmandsgården Anton Petersen omkring 1945

HUSK.. tryk på tekst eller billede, så forstørres det !

Men den 22.marts 1971 udbryder der brand i tagetagen på bygningen Adelgade 31-33 med store vandskader til følge. Om formiddagen havde der i forbindelse en modernisering af lejligheden på 2.sal været håndværkere i bygningen, hvor et par blikkenslagere havde været i gang med at skifte og lodde kobberrør i skunken. Lejligheden stod på det tidspunkt tom, efter at Købmand Povl Fog og hustru var fraflyttet til deres nye hus på Klosternakken 11 i Præstø og lejligheden derfor var under istandsættelse til Isenkræmmer Emil Lysdal Nielsen der havde Isenkramafdelingen i stueetagen, at der udbrød brand, startende fra skunken.

Nogle dage efter branden lejede købmand Fog en ‘Salon’ (som det hed i gamle dage), hvor der kom håndværkere og opførte den i gården bag bygningen, ud mod torvet. Men der skulle jo også sættes reoler op, så Fog kontaktede Svend Olsen i Bårse, der kom med alle sine medarbejdere og satte reoler op om eftermiddagen og klar ved aftentid, så medarbejderne fra forretningen kunne gå i gang med at sætte vare op i løbet af aftenen og natten, klar næste morgen til at modtage kunder, kun 2 dage efter branden. Senere blev der bygget en større bygning, som lager, ved hjørnet af Grøndvolds tidligere pakhus på Havnevej.

Købmand Povl Fog kom fra København hvor han havde haft købmandsforretning på Vibevej på Nørrebro. Men nogle får år før havde Emil Lysdahl købt Isenkræmmerafdelingen af Anton Petersen

AP-kolonial skifter navn til SUPERLAND i forbindelse med flytningen til den midlertidige bygning, indtil det nye supermarked er bygget færdigt på Halmtorvet, … og som i dag hedder Svend Gønges torv

Og sådan vil torvet skifte udseende, fra tømmerplads og private haver til moderne torv med supermarked og busholdeplads, .. ja.. nye tider på vej i Præstø

Så skete det længe ventede, ‘det nye’ Superland slog dørene op den 3.maj 1973 kl.9,00

Det myldrede med kunder i forretningen, hvor mange efter indkøb fik set Præstø fra oven..

Med flytningen af trælasten og etablering af et supermarked kom det gamle Halmtorv efterfølgende under kraftig omlægning med en rutebilstation og et Service værksted med tank… ..nye tider i Præstø

Anton Petersens korntørreri bag Superland blev senere flyttet til Tappernøje

Året er 1981, – 8 år efter start og Superland er vokset, så Povl Fog ønsker at sønnen Niels overtager

Utilfredshed med Fogs åbne døre i helligdagene

Købmand Niels Fog sælger i 2008 forretningen i Præstø og sine andre 11 supermarkeder

MENY opkøber Super Bedst og navnet er nu 4.ændring siden starten i 1973

Der blev bygget om- og kunderne  ventede spændt på resultatet, – og blev ikke skuffet

Og her slutter fortællingen om den udvikling der ændrede forretningslivet i Præstø

Købmandsforretningen ‘Gunnar Sahl’

Ole Sahl fortæller om sine forældre, barndom og købmandsforretningen

En af købmændene i Præstø var min far, Gunnar Sahl, som overtog forretningen Adelgade 73 i 1943. Min far kom fra Øverød nord for København, og min mor, Else Sahl, fra København. De var født henholdsvis i 1917 og 1920. Min far havde som ganske ung etableret sig som købmand i Charlottenlund, men havde, efter at være blevet gift med min mor i 1942, lyst og kræfter til en større forretning i provinsen. Så de var altså kun 26 og 23 år, da de kastede sig ud i tilværelsen som købmandsægtepar i Præstø. Det var vist ret modigt, særligt i betragtning af tidspunktet, midt under den tyske besættelse med vareknaphed og deraf følgende restriktioner og rationering. For eksempel var privat bilkørsel så vidt vides kun tilladt med særlig tilladelse, som var svær at opnå. Om det var årsagen til, at mine forældres besøg hos forgængeren, købmand Lotz i Præstø, i forbindelse med besigtigelse af forretning og ejendom med henblik på køb, foregik med toget, ved jeg ikke, eller måske har de ikke haft en bil eller mulighed for at låne en. I alle tilfælde har min far fortalt, at Lotz inviterede på frokost efter besigtigelsen. Mine forældre måtte af hensyn til togplanen takke nej til invitationen. Men det accepterede værten ikke. Han ringede til stationsforstanderen, og traf en aftale om, at togafgangen skulle udsættes en smule for give gæsterne mulighed for lidt at spise!


Hvorfor det netop blev Præstø det unge par slog sig ned i? Jeg har aldrig fået forklaringen, men har på fornemmelsen, at to forhold har spillet ind. Dels havde min far som dreng været på spejderlejr på Maderne. Det var en oplevelse, som havde gjort stort indtryk på ham. Dels var han på sin læreplads i Holte blevet ven med en kommis, som stammede fra Snesere, og han var blevet udlært hos købmand Lotz. Han har sikkert fortalt min far om den smukke egn og den gode forretning. I alle tilfælde slog det unge par sig ned i Præstø, hvor de hurtigt faldt til, og blev så glade for stedet, folk omkring og omegnen, at de aldrig flyttede derfra.
I 1946 blev jeg født, og i 1951 min lillesøster, Anne Birgitte. Som det var sædvane på den tid, blev vi begge født hjemme, og er altså både født og opvokset i Adelgade 73. Når jeg i dag går forbi huset, kigger jeg altid op til vinduerne til det værelse, hvor mit liv blev indledt. Jeg boede hjemme indtil 1966, hvor jeg måtte til København for at studere. Det var svært at komme hjemmefra, og der gik også adskillige år, hvor jeg kom hjem i alle weekends og ferier, nok også fordi jeg var blevet lun på en pige fra Falster, som trods alt ikke er så langt fra Præstø.
I det følgende vil jeg beskrive livet, bygningerne og menneskene omkring Adelgade 73, som jeg husker dem fra perioden ca. 1950 til ca. 1970.

Forretningen på Adelgade 73 Derefter kommer vi til mine forældres ejendom, Adelgade 73.
I huset ud mod gaden er dels selve købmandsbutikken og dels lejligheden. Oprindeligt gik butikslokalet til hovedskillevæggen, men blev i midten af 1950’erne udvidet til at omfatte hele husdybden. For at skaffe plads til bagbutik og kontor blev der bygget en tilbygning mod gården. Lejligheden var ganske stor, tre stuer og køkken i stueetagen, og fem værelser og badeværelse på første sal. I kælderen, der var under en del af huset, var fyrrum, lagerrum, og viktualierum.
De andre bygninger på grunden var en enetages bygning med garage og flaskehus, en toetages kombineret lager- og staldbygning med en lille kælder, en enetages bygning med opholdsrum til gårdskarlen og vaskerum, samt en staldbygning. Staldene stammede fra den tid, hvor folk fra omegnen kom i hestevogn til byen. Derfor var der behov for stalde til hestene, medens indkøbene blev gjort.


Da mine forældre rykkede ind i 1943 var der også en række medarbejdere (folkehold), som de ”overtog”. Jeg har hørt om gårdskarlen og kontordamen, men der har givet været flere i forbindelse med både forretning og husholdning.
Gårdskarlen hed Jens Peter, og kom oppe fra Rødeled. Kontordamen var Laura Petersen (frk. Petersen), som holdt styr på regnskabet, herunder månedsregninger til faste kunder med konto. Frk. Petersen blev en af mine gode venner, som jeg holdt kontakt med indtil hun døde engang i 1970’erne.
Som tidligere nævnt var førstedamen Karen Margrethe Nielsen (frk. Nielsen). Personalet var typisk yderligere to lærlinge og et eftermiddagsbybud. Også frk. Nielsen havde jeg et godt forhold til, og vi holdt kontakten i mange år, efter hun gik på pension i begyndelsen af 1970’erne. Vi var sammen sidste gang, da jeg aflagde besøg på 100-års fødselsdagen i første halvdel af 2010’erne. Hun var stadig mægtig klar og konverserede livligt. Hun konstaterede blandt andet, at jeg var ”blevet noget gammel at se på”. Jeg mener, frk. Nielsen døde ca. et år senere.


Forretningen havde et stort sortiment, herunder et stort udvalg indenfor vin og tobak. Desuden havde forretningen eget kafferisteri, hvor min far ristede kaffe flere gange om ugen. Det var en stor interesse, og leverandøren af råkaffe lavede specielt gode blandinger, Santos- og Javakaffe til ham. Det var ret populært blandt kunderne, hvoraf en del besøgte forretningen flere gange om ugen blot for at købe friskristet kaffe.

Overskriften i Præstø Avis 22.juli 1988


Men i 1993 lukkede min far forretningen, eller rettere lukkede den ikke op og døde i 2003. Min mor afhændede ejendommen i 2004, og i de efterfølgende år blev den ombygget til i alt elleve lejerlejligheder, hvoraf de seks er i forhuset.

Flere billeder fra forretningen og baggården kan ses på linket Arkiv.dk