Næstved – Præstø banen

Den 8. maj 1894 stadfæstede kongen Den store Jernbanelov, der bl.a. også indeholdt bestemmelser om anlæg af 28 privatbaner, hvor nr. 5 blandt privatbanerne var banen mellem Næstved og Præstø. Tilskud fra stat, amt og kommuner dækkede sammen med private aktionærers indskud, anlægsudgifterne. Hermed kom Præstø endelig på sporet af den ny tid. For jernbanen … Læs Mere