Arkivets Årsmøde 2016

Blev holdt den 9.marts på Præstø bibliotek med følgende Dagsorden:
  1.  Årsberetning v/formand Ove Rye Jørgensen
  2. Regnskabsaflæggelse v, kasser Ole Sørensen
  3. Pause med kaffe/vin
  4. Nysøs gl. Barokhave v/pens, stadsgartner Flemming Kruse
IMG_1121
Årsberetning v/formand Ove Rye Jørgensen
IMG_1122
Regnskabet gennemgås v/kasser Ole Sørensen
IMG_1134
Pens. stadsgartner Flemming Kruse fortæller om den gamle Barokhave på Nysø