Stormfloden 13.november 1872

I år 2022 er det 150 år siden en voldsom orkan med store oversvømmelser trak ned over Danmark, Skåne og det nordlige Tyskland med store ulykker til følge. Hele Nordeuropa havde i flere dage omkring den 10.november lidt under et hårdt vejr med kraftige vestlige vinde. Omkring Nordsøen og Skagerak blev der meldt om strandinger. … Læs Mere

Engkærgård i Ugledige

Engkærgård ligger på Ugledigevej 22 i Ugledige og har matr. nr. 3 og ejes af Claus Jensen. I den gamle 1688 – matrikel var det gård nr. 9. Under Prins Jørgens Gods i 1710 hed fæsteren på gård nr. 9 Oluf Nielsen. På det tidspunkt hed Ugledige Ullede.  Ved oprettelsen af Vordingborg Ryttergods i 1718 var … Læs Mere

Præstøs historie…

med tekst fra bogen ‘Gamle huse i Præstø’ Præstøs historie er skrevet af lokalhistorikeren N.V. Nielsen. I forrige århundredes slutning lagde både han og lægen J.W.C. Ingerslev et stort arbejde i at skrive en byhistorie, der skulle markere byens 500 års jubilæum som købstad. Nielsen kom først, og Ingerslevs arbejde nåede aldrig længere end til … Læs Mere

Byen udvider…perioden 1900-1925

Hvis man kan tale om en Præstø »skyline« – en profil af byen, kan man sige, at den fik et løft i de første år af 1900-tallet. Et løft i bogstavelig forstand, husene blev lidt højere. Den lave bebyggelse blev suppleret med en del byggerier i to etager. Kommuneskolen på Klosternakken, opført i 1895, fik … Læs Mere

Bøger på Lokalarkivet

Nedenstående er de bøger som kan købes på arkivet. Men arkivet har også en meget stor samling af ældre historiske bøger der kan læses ved besøg på arkivet. Bogen ‘Gamle huse i Præstø‘, er en guldgrube af tekst og billeder, udgivet i 1979 af Fredningsstyrelsen i samarbejde med Præstø kommune. Bogen fortæller byens historie, med … Læs Mere

Præstø kirke

Kirken ligger for enden af Adelgade, hovedgaden i byen og på kanten til fjorden, højt hævet over denne. Præstø by nævnes tidligst omkring 1300 og på det tidspunkt må der have ligget en kirke. For i begyndelsen af 1400-tallet begynder man at bygge et tårn til kirken og omkring 1450 starter man med at bygge … Læs Mere

Bertel Thorvaldsen på Nysø

Efter sit 40 årige ophold i Rom vendte Thorvaldsen i 1838 tilbage til Danmark for bl. a. at lave figurer til den genopbyggede Frue Kirke i København, samt til Domhuset og Christiansborg Slotskirke. Gensynet med fædrelandet blev fra begyndelsen ikke nogen succes, han følte sig fremmed og gik i stå. På opfordring af Prins Christian … Læs Mere

Skibinge kirke

Kirken ligger i udkanten af Skibinge, sydvest for byen på en lille bakke. Hegnet mod vest, syd og delvis mod øst af kampestensdiger. Skibinge Kirkes ældste dele er opført i senromansk stil i midten af 1200-tallet. Dengang bestod kirken kun af kor og skib, men nyere undersøgelser tyder på, at skibet er opført før koret. … Læs Mere

Jungshoved kirke

Jungshoved kirke ligger ensomt, men smukt, med vand på to sider. Kirken har en fortid som borgkirke og har Stavreby havn og voldanlægget fra det tidligere Jungshoved Borg som tætteste naboer. Men hvorfor ligger kirken så ensomt? Sagnet siger, at troldtøj hver nat flyttede byggematerialer til kirken fra dens planlagte plads og hertil, hvorfor man … Læs Mere

Bårse kirke

Kirken er ikke synlig i byen. for den ligger lidt væk fra alfarvej, på Præstegårdsvej i byens nordre udkant, men smukt omkranset af høje gamle aske- og egetræer. Bårse nævnes som sogn i Roskildebispens Jordebog omkring 1370, måske førend den nuværende kirke er bygget. Kirken der er Bårse Herreds navnekirke, blev 17.september 1689 tilskødet Fru … Læs Mere