Hotel Frederiksminde og park

Hotel Frederiksminde i Præstø ligger på et gammelt klosterområde. Klosteret var et Antonitterkloster, det eneste i Danmark, der mellem opførelsen i 1470 og nedrivningen i 1563 lå på den nuværende kirkegård, som i dag er Frederiksmindes nabo. Antonitterne ejede også “Klosterhaven”, hvor nu hotellets park er beliggende. Efter reformationen købte storkøbmanden Laurits Nielsen “en øde … Læs Mere

Sidste tog på banen Næstved-Præstø-Mern

Den 31.marts 1961 kørte toget fra Næstved til Præstø ud på sin sidste tur. Banen havde i årevis kørt med underskud, så lukningen var ventet flere år i forvejen. Vare og persontransporten var, især efter 1950, gået over på landevejene og regnskabet for året 1958 og 1959 viste et underskud på henholdsvis 133.390kr. og 102.357kr. … Læs Mere

Præstø-Mern banen

Hvad er det for en bane vil de fleste nok spørge. Men mange i dag (vi skriver 2021) vil nok alligevel kunne erindre den. Banen blev indviet i 1913, mere præcist den 15.november og ville i 2013 have været fyldt 100år, hvis den ikke var blevet nedlagt i 1961, totalt fjernet fra landskabet. Banen var … Læs Mere

Optagelser fra TV Sydsjælland om Præstø og de 5 sogne

Kun teksterne med blå farve er aktive (resten er på vej). TRYK for at starte filmen. For at få større skærm, tryk på firkanten nederst i højre hjørne af billedet når du har filmen på skærmen PRÆSTØ Arkivernes dag på Lokalarkivet Lørdag d. 11.november 2017 Bag om Julekalenderen 15. dec. 2015 Byvandringer i Præstø  med Kai Christiansen 1) … Læs Mere

Lys over Præstø år 1900

Som gaderne nu ligger, maa det staa enhver klart, at Gadebelysningen om Natten er  mere nødvendigere end nogen sinde tidligere, men ikke desmindre… henligger Gaderne i fuldstændig Mørke. Sådan stod der at læse i avisen den 19.maj 1900, kun 5 måneder før gaslyset i Præstø blev tændt. Det elektriske lys lå endnu lidt ude i … Læs Mere

Byen udvider…perioden 1900-1925

Adelgade nr. 76 i 1906, nr. 83 i 1925, nr. 111- Hvis man kan tale om en Præstø »skyline« – en profil af byen, kan man sige, at den fik et løft i de første år af 1900-tallet. Et løft i bogstavelig forstand, husene blev lidt højere. Den lave bebyggelse blev suppleret med en del … Læs Mere

Det gamle torv i Præstø

Fra gammel tid har torvet været brostensbelagt, men i en periode, muligvis under eller kort efter 2.verdenskrig blev en del af den asfalteret. Om dette skete oven på de gamle brosten vides ikke. På nuværende tidspunkt hvor denne artikel skrives her i februar 2021 er det gamle torv igen ved at få brostensbelægningen lagt om, … Læs Mere

Flaskeposten i det gamle pakhus

Derfor har denne flaske lige siden stået ’til pynt’ på en hylde i vores arbejdslokale på lokalarkivet Men brevet bliver opbevaret under ‘lås og slå’. Det er jo historie og et ‘klenodie’. For købmand Brandrup der i 1919 byggede pakhuset havde så meget føling med tiden, at han skrev denne hilsen med oplysning om ham … Læs Mere

Rekkende skoler

Jo der var skoler i Rekkende, nemlig en Forskole på nr.6 i Rekkende by og en Hovedskole på Neblevej 3, skråt over for, ved siden af den daværende købmandsforretning Dam Larsen. Begge bygninger findes stadig i dag. Skolen blev bygget omkring 1890 og fungerede indtil børnene blev flyttet til den store skole i Præstø omkring … Læs Mere