Gymnastikforeningen, 1900-1925

At løbe om kap var ikke ualmindeligt, og lange distancer skræmte tilsyneladende ikke drengene i Præstø. En søndag i februar 1910 noterede avisen, at otte af byens drenge havde løbet om kap fra bygrænsen over Even, Tappernøje og Runddelen – ca. 2,5 mil (ca. 18,8 km). Orla Nielsen kom først i mål i tiden 1 … Læs Mere

De gammeldags tærskedage var landsbyfestligheder

Artikel fra Præstø Avis 2.august 1970 Tærskeselskaberne er for nutidens yngre landmænd begreber, som man kun svagt kan erindre, eller som man kun har fået beretninger om. Ikke desto mindre er tærskeselskabernes tid først en historisk epoke, efter at mejetærskerne for alvor begyndte at glide ind i det billede, der nu er kendetegnende for landbruget. … Læs Mere

Da Præstø fik sin ‘Lido’

Lods Peter Elmues fortæller om sandstrandens tilblivelse omkring 1937 Undertegnede var til et møde på Hotel Danmark og sad sammen med bl.a. borgmester Otto Madsen og et par turister. Turisterne omtalte Præstø med alle de naturskønheder, de så her i det lille idylliske Præstø, men den ene sagde, – at her manglede en bade- og … Læs Mere

Præstø Søbadeanstalt

Fortalt af Mogens Dambæk, født i Præstø 1908 Da mine forældre kom til Præstø i 1897 og 1898 var der ganske rigtigt 8 eller 9 af de omtalte badehuse, der lå ud for kysten langs med stranden fra vestsiden af “Mesters plads” til ud for østsiden af sejlklubben . De nævnte badehuse, der uofficielt kaldtes … Læs Mere

Gymnastikbevægelsen i 1930´erne

Gymnastik og gymnastikopvisninger havde holdt sig i toppen lige siden år 1900 med en bred appel. Præstø gymnastikforening trænede i mellemkrigsårene, som man plejede, i skolens gymnastiksal om vinteren og gav sin årlige store opvisning på Frederiksminde om  foråret. I 1930érne fik legemsudøvelser ligefrem en noget militant drejning med store opvisninger og parader, hvor gymnasterne  … Læs Mere

Gården ‘Egely’ ved Præstø, -en trist historie

Om eftermiddagen den 9.september1937 brænder den gamle gård ned, men uden skade på mennesker og dyr. Klik på det enkelte billede eller tekst, så forstørres det Men hvorfor brændte gården… Se det var det store spørgsmål, for var det en kortslutning eller selvantændelse. Politiet kom på arbejde… A Afhøring går i gang Nedenstående er et … Læs Mere

Oldtidsgraven i Broskov ved Præstø

Og sådan startede en opgave på Lokalarkivet der skulle vise sig at blive ret interessant

mail modtaget den 19.maj 2013
Kære Præstø Lokalhistoriske Arkiv,
Jeg er i gang med at skrive speciale ved Forhistorisk Arkæologi, Københavns Universitet om en gravplads fra jernalderen beliggende ved Broskov by, i Baarse Sogn og Herred.
Gravpladsen er fundet ved grusgravning og efterfølgende udgravet af Nationalmuseet under ledelse af Hans Christian Broholm i 1927. Ejeren af matriklen, matr. 1a Broskov By, hed Carl Jensen og var cementvarefabrikant og gravede grus på stedet på dette tidspunkt. Han boede muligvis selv i Blangslev, Mogenstrup.
Det har vist sig at være særdeles vanskeligt at finde informationer om Carl Jensen og hans grusgrav ved Broskov. Jeg skriver derfor til jer for at høre, om I skulle være i besiddelse af oplysninger om grusgraven ved Broskov og dens ejer, cementvarefabrikant Carl Jensens liv og virke i det lokalhistoriske arkiv eller har nogle gode idéer til, hvor jeg kan søge dem. Jeg håber meget, at I har mulighed for at hjælpe mig.
På forhånd tak!
Med venlig hilsen
Louise…

mail besvaret den 21.maj 2013
Kære Louise..
Tak for din henvendelse. Dit speciale lyder rigtig interessant og er første gang jeg hører at der har været en grusgrav der på stedet. Vi kigger på det og vender hurtigt tilbage
Med venlig hilsen
Præstø Lokalhistoriske Arkiv

Og herfra udvikler historien sig

For med de oplysninger kunne vi finde nedenstående avisomtaler i vores samling af gamle aviser, fra perioden 1858 og til 2005.

Udklip fra Præstø Avis 30.juli 1927

Men vi var også interesseret i, om der i byen Broskov var nogle af beboerne der kendte noget til den gamle grusgrav. Og det gjorde der. For grusgraven eksisterer stadig og har ligger ubrugt siden 1930’erne, i dag helt tilgroet.
Det viste sig, at ejeren af grusgraven var fabrikant Chr. Jensen, der senere byggede Broskovvej 1 hvor han boede igennem en del år. På Broskovvej 3 havde han bygget en mindre cementvarefabrik, men gik vidst fallit i 1930 – 31.


Da Politiet indsendte sager fra stedet til Nationalmuseet, viste det sig nemlig at være romerske bronzer fra Folkevandringstiden; og da grave fra denne periode af Oldtiden gerne ligger samlet paa større eller mindre gravpladser og tilmed er ret sjældne, siger det sig selv, at der straks blev paa begyndt en undersøgelse, som da også førte til et heldigt resultat.

Og hvad gemte der sig i de grave fra Oldtiden

Nedenstående omtale af udgravningen er kopi fra ‘Nationalmuseets Arbejdsmark 1928‘, hvor vi på Lokalarkivet har samlingen, perioden 1928-1990

Historien om Oldtidsgraven kan også ses med billeder fra den tilgroede grusgrav og kort omtalt på Historisk Atlas

Beldringe gods

Herregården Beldringe er beliggende ca. 5 km vest for Præstø, ret ensomt i et bakket morænelandskab, med kirken som nærmeste nabo.  Godsets ejere igennem tiden  År 1300 Beldringe var allerede i 1300-tallet hovedgård i slægten Blads eje, og hele anlægget menes at være ældre end den nuværende hovedbygning. År 1522 Joachim Beck bliver gift med … Læs Mere

Bertel Thorvaldsen på Nysø

Efter sit 40 årige ophold i Rom vendte Thorvaldsen i 1838 tilbage til Danmark for bl. a. at lave figurer til den genopbyggede Frue Kirke i København, samt til Domhuset og Christiansborg Slotskirke. Gensynet med fædrelandet blev fra begyndelsen ikke nogen succes, han følte sig fremmed og gik i stå. På opfordring af Prins Christian … Læs Mere

Præstøpigen der ikke glemte sin fødeby

På Lokalarkivet i Præstø får vi mange henvendelser om at hjælpe med oplysninger om og fra byen. I de fleste tilfælde finder vi det der efterlyses, og i tilgift får vi selv mange overraskelser og glæder ved at finde ting som vi ikke vidste arkivet havde. Til det skal lige nævnes, at arkivet som om … Læs Mere