Rekkende skoler

Jo der var skoler i Rekkende, nemlig en Forskole på nr.6 i Rekkende by og en Hovedskole på Neblevej 3, skråt over for, ved siden af den daværende købmandsforretning Dam Larsen. Begge bygninger findes stadig i dag. Skolen blev bygget omkring 1890 og fungerede indtil børnene blev flyttet til den store skole i Præstø omkring … Læs Mere

150år efter på Præstø gl. Rådhus

I Byrådssalen på Rådhuset På 150års dagen for henrettelsen af Balle Lars den 16.oktober 2010  blev dagen markeret og genfortalt af tidligere overlærer og Lokalhistoriker Kai Christiansen  ved en højtidelighed i Byrådssalen på Præstø gl. Rådhus. Tryk på pilen herunder og lyt Til lejligheden havde Kai fremskaffet en kopi af den økse som blev brugt ved … Læs Mere

Optagelser fra TV Sydsjælland om Præstø og de 5 sogne

Kun teksterne med blå farve er aktive (resten er på vej). TRYK for at starte filmen. For at få større skærm, tryk på firkanten nederst i højre hjørne af billedet når du har filmen på skærmen PRÆSTØ Arkivernes dag på Lokalarkivet Lørdag d. 11.november 2017 Bag om Julekalenderen 15. dec. 2015 Byvandringer i Præstø  med Kai Christiansen 1) … Læs Mere

Film fra Lokalområdet

Nedenstående film kan “startes” ved at trykke på den blå tekst. Der er lyd på.  God fornøjelse.. Fra Jørgen Toxværd og Poul Torborg’s optagelser: Købstadsjubilæum og Landsudstilling “Land og by”, 1953 “Pariserfest i Præstø” 1957 “Sidste tur med Næstved-Præstø-Mern banen” 1961 En sejltur til ¨Ulfshale 1956¨ Diverse optagelser: Pottemageren på “Røde led” i Præstø FILMCENTRALEN’s optagelser … Læs Mere

Stavreby havn

Livet på havnen i tekst og billeder Fra en scrapbog, venligst udlånt af en beboer på Jungshoved. Der er 59 billeder, men for at komme videre og se billederne, skal du klikke på teksten Arkiv.dk . Her klikker du på billedet, hvor efter det forstørres op og ved at klikke på pilen til højre på billedet, … Læs Mere

Butikker i Præstø, 1925-1950

Nogle få håndværksprægede butikker fandtes stadig. Bødker M. Thygesen i Adelgade ved Per Thygesstræde havde overlevet udviklingen med sine håndværksfremstillede tønder, og mon ikke han fik staverne til en god pris fra savskæreriet? (desværre har arkivet ikke billeder fra Bødker Thygesen værksted, men her ‘kun’ som ‘hobby’ ) Karetmager A. P. Jørgensen havde stadig noget … Læs Mere

Der var stemning på ‘Rottenborg’.

Ejendommen lå, hvor nu Rosentrianglen er placeret på hjørnet mellem Havnevej og Kittenstræde. Det var en af de virkelig gode, gamle beværtninger, som Præstø i forrige tider havde en sand rigdom af. ’Rottenborg’ oplevede sin storhedstid omkring århundredskiftet og i hvert fald indtil omkring 1910 hvor den fungerede som egentlig beværtning. Efter denne tid blev … Læs Mere

Bygningshåndværkerne i Præstø,1925-1950

I 1930 havde byen tre blikkenslagere eller gas- og vandmestre, fire malermestre, tre smedemestre, to tømrermestre og fire murermestre. Bygningshåndværkerne var altid med i licitationen på de opgaver byrådet satte i gang, men nu var de i konkurrence med udenbys håndværkere. Opførelsen af villaen på Lindevej nr. 38 for Theodor Hansen. hvor der øverst på … Læs Mere

Nordeuropas største Vildtbane

Chr. d. 4.s Vildtbane i Sydsjælland  I 1616 oprettede Chr. d. 4. Nordeuropas største vildtbane på 400 km2 i Sydsjælland, fra Tappernøje gl. kro ved Præstø fjord til Vildtbanekroen ved Dybsø fjord. Den var indhegnet med et 15 km hegn på tværs af landsdelen. En Vildtbane Var et jagtterræn, som kongen oprettede som sit helt … Læs Mere

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly