Gården Bakkedal i Ugledige

 Bakkedal ligger på Ugledigevej 24 i Ugledige. Den har matrikel nr. 2a. I den gamle 1688-matrikel havde den gård nr. 5. Under Prins Jørgens Gods før 1710 hed fæsteren Hans Nielsen . I 1710 var Niels Pedersen fæster. Det er nu blevet Vordingborg Ryttergods. I 1724 havde han en dragonhest opstaldet, det fik han 4 … Læs Mere

Traktørstedet og Dyrehaven ved Ugledige

Huset ligger hyggeligt, nærmest klinet op af den gule port ind til Dyrehaven og ’Hovedvejen’ til Lekkende gods. Huset kaldes ’Lerhuset’ og hører under Lekkende gods og udlejes til privat beboelse. Men i gamle dage, vi skal så kun tilbage før 1964 hvor det var året traktørstedet lukkede. Inden da havde det i mange år … Læs Mere