Gården Tvingbro ved Ugledige

Tvingbro i Ugledige ligger på Ronesbanke 42. Den ejes af Mette Tving Andersen og Preben Tving Andersen. De er datter og far. De driver den i et I/S. Den har matrikel nr. 11 og var gård nr. 7./8. i den gamle 1688-matrikel. Under Prins Jørgens Gods i 1708 fæstedes gård nr. 7. af Peder Jensen. … Læs Mere