Ugledige grusgrav

Grusgraven De første gravninger efter grus  begyndte for mange år siden.  Det var fæstegårdene i området der havde kontraktlige aftaler om  ret til at hente grus i det område hvor ridebanen den gang lå, men byens beboere kunne også hentede grus der. På den matr. som i dag er naboens  (mod planteskolen) lå der oprindelig … Læs Mere

Ugledige

Her kommer fanerne… Gårdene i Ugledigre Bakkedal Engkærgård Tvingbro Ugledige by Ugledige Brugs Ugledige skole Planteskolen (Flemmings planteskole) Lekkende sø (Brille søerne) før 2003 efter 2003 (hvor den bliver hævet 1,4 m) Ugledige grusgrav Starten Friluftsteater (amatører) Ridebanen Som offentlig ‘rasteplads’ INFO skilt muldtoilet Shelder