Ugledige grusgrav

Grusgraven

De første gravninger efter grus  begyndte for mange år siden.  Det var fæstegårdene i området der havde kontraktlige aftaler om  ret til at hente grus i det område hvor ridebanen den gang lå, men byens beboere kunne også hentede grus der. På den matr. som i dag er naboens  (mod planteskolen) lå der oprindelig en mergelgrav. Den er så sener blevet tildækket. Men da al gruset efterhånden blev gravet ud, lå selve den  gamle grusgrav uberørt hen i mange år og voksede til med krat og mindre træer.

Årene går men  på et tidspunkt i 50’erne får så et par unge mennesker i Ugledige, det var Jørgen Karlshøj  på gården Bakkedal og Erik Jensen, søn af gårdejer Chr. Jensen på Engkærgård i Ugledige den idé, at der må da kunne etableres  en ridebane i den gamle grusgrav . De fik kontakt til alle de bønder der havde haft ret til at hente  grus, for en accept til at lave en ridebane i den gamle grusgrav. Men på den betingelse , at alle i byen skulle kunne bruge den.

Grusgraven bliver til ridebane

Omkring 1957 blev  jorden så afrettet til den første lille bane, med fælles hjælp fra de lokale beboere og den bane blev brugt i en del år. De første der startede med at ride i grusgraven var et rent Ugledige hold.

I perioden 1961/63 blev der af de lokale etableret en trænings og hyggebane. Sumpen ved det nuværende  piletræ blev fyldt op og træet plantet. Banen blev udvidet ud over sin oprindelige matr. nr.  ind over naboparcellerne, men den var stadig mindre end som den senere skulle opnå at blive.

1962 etablerede Sydsjællands Køre og Rideforening sig i grusgraven som fast bruger.

Grusgraven blev senere udvidet 2 gange, første gang var i 1965 og endnu en gang nogle år senere.

Men i 1972/73 foranstaltede  Chr. Jensen og Flemming Hansen at der blev lejet en bulldozer der herefter udgravede banen til den størrelse som den total er i dag (i 2003 blev denne tekst blev brugt ved indvielsen, skrevet af Flemming Hansen fra Flemmings Planteskole) , når man ser bort fra plankeværket og hegnet. Banen fik på det tidspunkt en helt ny grusbelægning

Andre aktiviteter end ridning i grusgraven

Allerslev ungdom- og idrætsforening har igennem årene afholdt flere friluftsspil, så som..

 • Jeppe på Bjerget i 1978 hvor der var 450 tilhørere med efterfølgende dans
 • Formynderi eller fællesskab i 1979 i to omgange hver med omkring 300 tilhørere
 • Da der var piger til i 1984 med et tilskuerantal på 200, og flere andre friluftsspil
Og hvad så…
 • i 1997 stopper al ridning da der i forbindelse med salget af Lekkende gods  blev skabt tvivl om ejerforholdet. Sagen gik til retten hvor Præstø kommune blev tildelt ejerforholdet til nuværende område og arealerne på begge sider af denne blev lagt ind under parcellen ‘Skyttehuset’, Ugledigevej 50.
 • Allerslev Beboerforening fik derefter råderet til brug af arealet til rekreative formål.
 • Præstø kommune sørgede for levering og planering af muldjord oven på gruset. Hvorefter Flemmings Planteskole donerede buske til bedene ind mod naboen.
 • 2003 bliver ‘Den gamle grusgrav’ indviet
 • 2012 bliver der indstalleret et Muldtoilet
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 • 2016 blev der

 • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  opsat en Shelter til fri afbenyttelse, men efter ordensregler for brug af denne.