Skibinge brugs

Lærer Nielsen, Abildhøj, satte sig omkring 1913 i spidsen for oprettelse af en brugsforening i Skibinge. Til start anvendte man lokalet i den nedlagte Tubæk kro der lå ved Tubæk mølle. Rejsestalden ved kroen var på det tidspunkt udlejet til kalkhandler Larsen fra Tubæk. Men i 1914 flyttede man forretningen til et nybygget hus i … Læs Mere

Skibinge by

Siden under opsætning. Teksten med grøn farve er aktiv Skolerne i Skibinge Rytterskolen i Skibinge Skolen på Abildhøjvej 7 Skibinge Brugsforening Tubæk mølle og kro

Rytterskolen i Skibinge

Frederik IV`s  tavle er tilbage på Rytterskolen i Skibinge Det foregik ved en afsløring og højtidelighed den 21.juli 1994 ved den gamle Rytterskole på initiativ af forhenværende gårdejer Lars Caspersen i Skibinge som havde foranlediget at tavlen var blevet hentet fra den gamle Abildhøj skole, hvor den havde siddet i mange år, efter at den … Læs Mere

Skibinge kirke

Intro: Kirken ligger i udkanten af Skibinge, sydvest for byen på en lille bakke. Hegnet mod vest, syd og delvis mod øst af kampestensdiger. Historien: Bygningen er fra omkring 1200-tallet. I 1555 blev kirken anneks til Præstø kirke, i 1641 til Bårse og siden i 1647 atter til Præstø, hvor den tilhørte kronen. Den 17.juli … Læs Mere