Ford i Præstø

Fords historie i Præstø starter engang sidst i 1920’erne, hvor Offer Andersen, Fordforhandler i Næstved sammen med mekaniker Chr. Johannessen åbner en automobilforretning i Adelgade 37.

Af reklameskiltet fremgår, at Præstø Automobilforretning var et aktieselskab.

  1. juni 1929 vies Hans Christian Johannessen og Elly Nielsine Larsen i Rønnebæk kirke, og af kirkebogen fremgår det, at Chr. Johannessen er mekanisk værkfører og bor i Præstø, hvor parret efter giftermålet bosætter sig.

Christian Johannessen blev udlært automekaniker hos Fordforhandler Offer Andersen i Næstved.

I Folketællingen af 5. november 1930 fremgår, at Mekaniker Chr. Johannessen og hustru Elly samt en logerende, mekanikersvend Orla Bundgaard Laursen bor i forhuset Adelgade matr. 81b. Senere fik Adelgade husnumre, og adressen blev herefter Adelgade 37.

Købmand Anton Petersen var dengang ejer af alle ejendomme fra Adelgade 29 og til Adelgade 39 , hvor A/S Præstø Automobilforretning lejede lokalerne Adelgade 37 af Anton Petersen.

Ud mod Adelgade var der udstilling af biler i to vinduer. I gården lå reparationsværkste-det.  Hvornår Chr. Johannessen blev eneejer af A/S Præstø Automobilforretning vides ikke. Orla Bundgård Laursen blev sener værkfører på Ford

Faciliteterne blev imidlertid for små i Adelgade, og sidst i 1930’erne erhvervede Chr. Johannessen nogle ejendomme med tilhørende jordareal på Vestebro. Så da de  nye faciliteter allerede i januar 1940 blev indviet, skrev Præstø Avis i den anledning i sin overskrift:

Den 2. januar 1940 åbnedes det hidtil største automobilanlæg i byen. Det var automobilforhandler Chr. Johannessen, der åbnede sit nye Ford værksted i Nysøhuse ved indgangen til Præstø (i dag Vesterbro).

Der kunne være 14 biler under reparation på én gang. Der er opvarmet vaskehal, kontorlokale, reservedelslager, lokale for personale og venteværelse for kunder, mange garager og et stort udstillingslokale. Der var syv mand i arbejde på værkstedet.

Præstø Avis var synlig imponeret.

Ford i Præstø med autoværksted, pladeværksted, traktorværksted over for, lager, kontorer og udstilling samt Johannessens privat bolig på 1. sal.

Ford’s program omfattede personbiler, lastbiler og landbrugs-traktorer, hvilket krævede plads.

  Annonce i Præstø Avis, hvor Ford V8 årgang 1940 var en tiltalende model.

På Vesterbro havde firmaet nu fået meget bedre udstillings-faciliteter og Chr. Johannessen forventede et større bilsalg, men allerede nogle måneder efter indvielsen af det nye anlæg udbrød krigen.

Luftfoto fra ‘Danmark set fra luften’, 1958 af FORDs bilsalg og værksteder. Se forklaring til bygningerne, klik her

Tyskernes besættelse af Danmark stoppede al nyvognssalg i de næste mange år, men Chr. Johannessen klarede sig alligevel gennem krigens besværligheder.

Hans Christian Johannessen (privat arkivfoto fra 1947)

Efter krigen havde værkstedet meget arbejde med at klargøre ældre biler, der havde været klodset op under krigen.

Der kom mange restriktioner for mht. import af nye biler, og bl.a. indførte man indkøbs-tilladelser, kun læger, dyrlæger andre, der kunne dokumentere et berettiget kørselsbehov kunne købe en ny bil.

Bortset fra et nyt lastbil chassis er det ældre biler man ser ved værkstedet.

Derfor kørte der mange mennesker rundt i ældre biler fra før krigen, som krævede en del vedligeholdelse. Også mekaniseringen af landbruget gav beskæftigelse på værkstedet.

I 1950’erne kom der rigtigt gang i bilsalget. Især engelske Ford biler blev der solgt mange af. Efterhånden kom også tyskerne i gang med bilproduktionen, og Ford Taunus blev meget populær.

Fordson traktoren havde svært ved at klar sig i konkurrere med ”den lille grå Ferguson”. Ford og Ferguson havde samarbejdet i Amerika under krigen om fremstillingen af en lille Ford traktor (Ford 8N), men de blev uvenner og Ferguson vandt ved en efterfølgende retssag patentet på liftsystem og dybdekontrol, så Ford måtte indstille produktionen.

I 1952 kom den nye Fordson Major på markedet og 1957 Fordson Dexta, og først derefter havde Ford igen en lille traktor, der kunne konkurrer med Ferguson.

Efter krigen købte Chr. Johannessen Ford Forhandlingen med værksted på Næstvedvej i Vordingborg.

I Præstø blev værkstedet igen for lille, og Chr. Johannessen købte det tidligere Antonia Bageris bygninger der lå som nabo og indrettede et traktorværksted her. Senere byggede han en servicestation med vaske- og smørehal på indfaldsvejen fra Rødeled.

Gennem tiden har der været flere bestyrere på tankstationen, som blev nedlagt i 1994.

Præstø Håndværker og Borgerforenings bestyrelse

Afskrift fra Præstø Avis, 30. juli 1963: Dødsfald

Sent i går eftermiddags, den 29. juli, kom det triste budskab, at Fordforhandler Chr. Johannessen, Vesterbro, Præstø, var afgået ved døden på Amtssygehuset i Fakse, kun 58 år gammel.

De sidste år har været præget af sygdom for Chr. Johannessen, og i søndags tog sygdommen en alvorlig vending og han blev kørt til sygehuset i Fakse, hvor døden indtrådte i går.

Ved Chr. Johannessens død har Præstø by mistet en af sine store gode forretningsmænd.

Chr. Johannessen kom til Præstø i 1928 og lejede sig ind i lokaler hos Fa. Anton Petersen. Her begyndte en virksomhed, som hurtigt viste sig at være i vækst, og efter nogle års forløb måtte der søges udvidelsesmuligheder, og Chr. Johannessen købte da ejendommen på Vesterbro, hvor han oparbejdede den gode og solide forretning. Chr. Johannessen var sjælen i forretningen. Alle led var gennemtænkt af ham og bar i sin udformning præg af manden.

Virksomheden blev en af byens største, og Johannessen udvidede sit område også til Vordingborg, hvor han overtog den store Ford virksomhed der.

Arene gik, og arbejdspresset og tempoet blev stadig forøget. Johannessen gik stadig i spidsen, og var i spidsen indenfor sit felt. Han var den energiske og flittige mand, en mand af de store linier, men uhyre beskeden af natur. Også udenfor sin virksomhed gav han sin arbejds-kraft. Således var han i en årrække Præstø landdistrikts repræsentant i byrådet, og hans medarbejdere på dette område lærte at sætte pris på Johannessen, som en reel og god medarbejder.

I Håndværker- og Borgerforeningens bestyrelse havde han også sæde, men først og sidst ofrede han sine kræfter og sit initiativ på sin virksomhed i al sin tid. Et smukt og solidt livsværk skabte Chr. Johannessen. Det kostede og sled på sin mand, men Johannessen hørte ikke til dem, der skånede sig selv.

For sine mange medarbejdere i de to virksomheder var han den retfærdige og fremsynede principal, og i hjemmet den gode mand og far.

Megen medfølelse samler sig om hustruen og ægteparrets to børn, datteren, der for tiden opholder sig i Israel, og sønnen, disponent Jørgen Johannessen, der i de seneste år har været medarbejder i virksomheden.

Efter Chr. Johannessens død blev sønnen ny daglig leder af firmaet, men tiderne skiftede og Ford nedlagde sine traktorfabrikker, som blev overtaget af New Holland. Lastbilfabrikkerne blev solgt til Iveco. Desuden kræver moderne personbiler ikke særlig meget vedligeholdelse, og værkstedsbesøgene falder. Præstø med opland var for lille til en stor automobilforretning.

I 1980’erne lukkede først Præstø afdelingen og nogle år efter Vordingborg afdelingen.

På Ford’s arealer i Præstø er der siden blevet bygget andelsboliger. Lagerbygningen, kontorerne og udstillingen med 1. sal er opdelt i lejligheder. Supermarkedet  Aldi har Bygget forretning på arealet , hvor tankstationen i sin tid lå.

Vordingborg Bowlingcenter holder i dag til, hvor Ford’s Vordingborg afdeling i sin til var beliggende.

Fordforhandler Jørgen Johannessen døde i 2000.

Artiklen er skrevet af  Preben Hansen, Præstø, udlært som mekaniker hos Ford i Præstø og etablerede senere sin egen virksomhed ved Roskilde.