Mejeriet ‘Enigheden’ i Allerslev

Mejeriet opførtes i 1899 (Konsulent Birch og fabrikant H.P. Philipsen). Det gamle Ammendrup mejeri deltes i 1899, hvor en del af andelshaverne blev og byggede Enigheden, medens en anden del købte ’Mern Fællesmejeri’ og oprettede ’Mern Andelsmejeri’. Beboelsen i mejeribygningen rummede 10 værelser, hvor af 2 var for personalet. Der var 195 leverandører med total 1000køer. Der er 3 brønde (2 gravede og 1 artesisk) på henholdsvis 6, 5 og 65m. De 3 medarbejdere får 1800kr. i løn.

Mejeriet 1939

Flødeenheder, Syrevækker fra Bl.&Tv. Der er en firkantet skorsten på 23m.

Luftfoto fra 1949
50 år jubilæum i 1949

(Afskrift fra bogen ’Danske mejerier’, håndbog for mejeribruget i Danmark, bind 1, side 156

I tiden derefter flyttede der andre virksomheder ind i det gamle mejeri, efter det lukkede omkring 1960’erne

  • I 1996, rykkede M. J. Ovn-Byg A/S ind, klik her