Natbetjent R.F.Christoffersen

Den natbetjent, som politimester Vagn Bro nævner i sin omtale som ‘natstoffer’ var en af byens institutioner i sig selv. Natbetjent R.F. Christoffersen (1882-1959) var ansat ved politiet i Præstø i 40 år. Betegnelsen ’Natstoffer’ vart lidt misvisende, for Frede Christoffersen var aktiv døgnet rundt. Han var stævningsmand, skatteopkræver, pantefoged, fængselsbetjent og såmænd også byens trommeslager. Et hverv han havde overtaget efter den gamle lygtetænder O,C.Petersen.

Lygtetænderen bevægede sig ligesom natbetjenten rundt i de sene og tidlige timer på døgnet, når de fleste mennesker sov. Lygterne blev tændt ved, at man med en stang med krog skulle trække i en ring oppe i lampekuplen, en ikke helt let operation, især ikke hvis man havde fået en tår over tørsten. Så var det godt at have Natstoffer til at give en hjælpende hånd.

Natstoffer var lille, tæt og bomstærk, hvilke var en hjælp i tjenesten som natbetjent. Han kunne sætte urolige elementer på plads- med et par øretæver om nødvendigt. Han kunne finde på at ordne en sag med ordene ’skal I noteres’ eller vil I have et par flade’, og hvis værtshusene ikke lukkede kl. 23,00 som påbud, gik han blot ind og bar bord, stole og gæster ud på gaden.

Når arresten var fyldt op, blev taxachaufføren ’Baron-nat-og-dag’ tilkaldt for at køre fulderikkerne hjem, hvis da ikke Natstoffer selv ledsagede dem ud til Østerbro, hvor han smed dem i en af høstakkene, der som regel lå her. De, der sov branderten ud i arresten om natten, sørgede han for at lukke ud, tidsnok til at de kunne møde på arbejde.

Natstoffer var en populær mand i byen, på trods af sin skrappe bestilling. Han havde nemlig forståelse for de små i samfundet. Han stod derfor ikke på god fod med ’Mappen’, som kommunekasseren blev kaldt. Denne havde nemlig en aggressiv måde at inddrive restancer på. Natstoffer var kendt for at vise hensyn, især når han skulle opkræve gæld hos familier med små midler.