Nedlæggelsen af Næstved-Præstø-Mern banen

Nedlæggelsen

Den 31.marts 1961 kørte toget fra Næstved til Præstø ud på sin sidste tur. Banen havde i årevis kørt med underskud, så lukningen var ventet flere år i forvejen. Vare og persontransporten var, især efter 1950 , gået over på landevejene og regnskabet for året 1958 og 1959 viste et underskud på henholdsvis 133.390kr. og 102.357kr.

Toget transporterede stadig mange mennesker og meget gods, da det blev nødt til at lukke, med 130.675 rejsende og 10.078 ton gods i 1959/60, men det var ikke rentabelt uden statstilskud og derfor var det altså slut. Siden år 1900 havde jernbanen bragt passagerer og gods fra Næstved til Præstø og videre til Mern. Byen var ikke den samme nu, da toget ikke mere kom ind til stationen otte gange om dagen. Kvarteret ved Jernbanevej og helt frem til havnen ændrede sig markant.

Lokomotiv No 4 holder ved Broskovvejen. En gammel Ford er gået i stå på overskæringen. Bilens ejer forstander Greve, Brøderup Højskole,var gået efter hjælp, men befandt sig længere nede på vejen. Optagelsen var på forhånd aftalt med banens ledelse, som et festligt indslag i f m den sidste damptogstur. Foto: Søren Jørgensen

For landkommunerne var det ikke så sjovt, og det varede ikke så længe, før røsterne om nedlæggelse kom frem. Man bevarede dog banen lige til den 31. marts 1961, hvor sidste tog ankom til Præstø kl. 23.59. De 2 skinnebusser med bivogne blev sat i remise, og en bane kunne slettes på landkortet.

Danske Jernbaners udflugtstog ved sidesporet til Mern saftstation den 19.marts 1961. Toget fremføres af lok. nr. 4 og kommer fra Præstø. Foto: Søren Jørgensen

Jeg var selv med på denne sidste tur, og det kan der berettes om en anden gang.

Skrevet af Søren Jørgensen, Præstø