Præstø- Næstved banen. Nedlæggelsen

Nedlæggelsen

Lokomotiv No 4 holder ved Broskovvejen. En gammel Ford er gået i stå på overskæringen. Bilens ejer forstander Greve, Brøderup Højskole,var gået efter hjælp, men befandt sig længere nede på vejen. Optagelsen var på forhånd aftalt med banens ledelse, som et festligt indslag i f m den sidste damptogstur. Foto: Søren Jørgensen

For landkommunerne var det ikke så sjovt, og det varede ikke så længe, før røsterne om nedlæggelse kom frem. Man bevarede dog banen lige til den 31. marts 1961, hvor sidste tog ankom til Præstø kl. 23.59. De 2 skinnebusser med bivogne blev sat i remise, og en bane kunne slettes på landkortet.

Danske Jernbaners udflugtstog ved sidesporet til Mern saftstation den 19.marts 1961. Toget fremføres af lok. nr. 4 og kommer fra Præstø. Foto: Søren Jørgensen

Jeg var selv med på denne sidste tur, og det kan der berettes om en anden gang.

Skrevet af Søren Jørgensen, Præstø

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly