Rytterskolen på Rekkendevej 3

Den første skole i Allerslev

Rytterskolen på Rekkendevej 3

Denne ejendom har igennem snart 300år haft mange forskellige funktioner. Den blev bygget omkring 1722 som en Rytterskole, med bolig til læreren og stald med tilliggende landbrug. Men i 1898 var huset blevet for småt og der blev bygget en ny og større skole der kom til at ligge på Mønvej. Den gamle skole blev derefter solgt, med selve huset til Skræddermester N.G. Jensen der indrettede det til bolig med skrædderværksted og jorden blev solgt til Oremandsgård. Senere har huset haft skiftende ejere med ombygning til følge. Men før vi går videre skal vi lige se hvad Biskop Balle oplevede da han besøgte skolen i 1806, for han havde allerede tidligere i 1799 besøgt skolen med en dårlig oplevelse til følge

Biskop Balles Visitatsbog fra 1806

Ifølge Biskop Balles Visitatsbog fra 1806 var der ifølge Skole lærer og Kirkesanger Zuschlags Fortegnelse, uddraget af Skole-journalen, skulde Districtet indbefatte 82 Børn, men hvoraf 74 vare antegnede. Men 35 i blandt disse anføres i Fortegnelsen selv ikke at gaa i Skole,- 13 vare borte, som nu skulde have mødt. Flere blandt dem, der mødte, havde i heelt Aar ikkun været 14 dage i skolen- og 4 Ugers Skolegang i (et) heelt Aar maatte ansees for noget stort. Net op 5 af de Skolesøgende havde læst det 1.Kap. af Lærebogen og kunde modtage Veyledelse til forstandigt Svar. Ibland dem, der havde lært Catechismus alene, fandtes kun2, som vidste at giøre Rede med nogenlunde Forstand. Og for Indenadslæsning i mer end een Bog eller i fremmed Bog kunne jeg blandt dem, der havde søgt Skolen over 14 Dage, ikkun være fornøyet med 2. Diise 9 Børn fik hver sin Bog til Belønning i Overensstemmelse med deres Skolefliid og Fremgang. Her er lidet at rose eller at glædes ved, men destomer at bedrøves over. Dog havde de flittige ogsaa lært Psalmer

Læs artiklen om Rytterskolen i Allerslev