Sydsjællands Andelsvaskeri i Præstø

1200 andelshavere bag starten af Sydsjællands Andelsvaskeri…  det var overskriften i Præstø Avis dagen før vaskeriet den 19.januar 1976 kunne holde deres 25 år’s jubilæum

Ja- 750 tons tøj om året var det kvantum de efter 25 år vaskede, altså noget mere end de 180 tons de i 1951 startede med. Sådan begyndte artiklen i Præstø Avis, med formand- og tidligere borgmester i Præstø Ejnar Johansen, Ammendrup.

Det var faktisk besættelsen under krigen der gjorde, at tanken om et fælles vaskeri spirede. Der var jo mangel på alt, bl. a. sæbe og lignende. Men idéen kom faktisk fra Sverige, for derovre var andelsvaskerierne begyndt at skyde op som paddehatte, næsten med et vaskeri i hver en by. Så jeg foretog nogle undersøgelser og fik i den forbindelse arrangeret, at forstander Oluf Jensen fra Slangerup kom til Allerslev hvor han på kroen skulle holde et foredrag omkring udviklingen og oprettelen af andelsvaskerier. Det var Landbo-og Husmandsforeningen sammen med Husholdningsforeningen i Allerslev Sogn der stod for arrangementet, – med stor interesse fra den lokale befolkning, men og det sydlige Sjælland. Alt dette skete i 1946 hvor der efter foredraget blev nedsat et udvalg på 3 kvinder og 3 mænd, der hurtigt blev enige om at opfordre repræsentanterne fra Mern- og Skibinge Sogn, samt Præstø by om at træde ind i udvalget. Jeg kom selv med i udvalget fortalte Ejnar Johansen og blev der opfordret til at tage formandsposten og den har jeg haft lige siden, – nu i over 25år.

Vores første tanke var et lokalt vaskeri, men den blev droppet, da erfaringerne fra Sverige viste, at der skulle være et rimeligt stort kundegrundlag, for at et vaskeri økonomisk kunne løbe rundt. Vi fik efterfølgende kontakt til Haslev og Næstved området, og begyndte derefter at tegne andelsbeviser, men det var ikke helt let, – der skulle virkelig arbejdes for sagen, men vi fik da tegnet 1200 andele. Tegningen af selve vaskeribygningen skete i samarbejde med F.D.B’s arkitektkontor (i dag Coop). Så med tegningerne i hånden begyndte vi at søge efter en byggegrund, og den blev fundet på den tidligere Præstemarken, i dag T. H. Hansenvej. Men for at kunne være sikre på at få byggetilladelsen godkendt, udvidede vi projektet med en ekstra afdeling der kun skulle rense tøj,

Meget enkelt begrundede vi ansøgningen med, – at med et renseri kunne folk få renset deres tøj, hvilket umiddelbart ville betyde en besparelse på indkøb af nyt tøj, som jo stadig var en mangelvare på det tidspunkt kort efter krigen. Så vi fik tilladelsen, men kun til renseriet. Derfor måtte vi så søge igen og fik endelig tilladelsen til vaskeriet og byggeriet kunne komme i gang efter 5 opslidende år. Så endelig den 19.januar 1951 kunne vaskemaskinerne komme i gang, Men det var også på høje tid, for flere andelshavere var efterhånden ved at blive noget utålmodige, så i forbindelse med starten, inviterede vi alle andelshavere over 2 aftener til kaffe på Frederiksminde.

Se navne på medarbejderne på https://arkiv.dk/vis/3913910 HUSK derefter at klikke på billedet, så står der nr. under billedet

I første omgang vaskede vi kun for andelshaverne, men udvidede ret hurtigt til at omfatte alle, med en mindre stigning i vaskeprisen. I dag, supplerede direktør K. Laursen, har vi her i dag 25 år efter, en helt anden situation, for vi har færre medarbejdere i de enkelte bedrifter. Vi har udvidet vores service, således at vi også har udlejning af linned og kitler, hvilket beslaglægger 5o% af produktionen. Yderligere kunne vaskeriet i forbindelse med jubilæet også fremvise den sidst indkøbte maskine. En såkaldt ’finishmaskine’ der klarer det hele helt automatisk med en behandling mellem 300-350 kitler i timen. Hele tiden har vi forsøgt at holde os forrest i konkurrencen fortsatte direktør Laursen, og alle tekniske hjælpemidler er indført. Vi har igennem alle årene haft et godt samarbejde mellem direktøren og ledelsen. Vi startede med en bil, hvor vi i dag har 4 biler kørende for de ’Hvide Svaner’.

Præstø Avis 9.juli 1992