Aboldtbandens hængning i 1728

Danmarks sidste større hængning

Billedet er scannet fra bogen “Oplysningstiden og det magiske” af Tyge Krogh, side c.352

En råkold morgen i det tidlige forår 1728 var der trængsel på Galgebakken i Lekkendeskoven ved Ugledige. Det var dagen, hvor tyvepakket Aboldtbanden fra Næstved skulle hænges. Banden havde huseret i Sydsjælland i lang tid, men først da de begik indbrud på Herlufsholm, blev de pågrebet efter at godsejeren havde meldt dem til politiet.

Det blev den sidste større hængning i Danmark. Ni af bandens medlemmer blev henrettet: lederen Hans Jørgen Abolt og bandemedlemmerne Johan Diedrich Schuyt, Søren Pedersen Jyde, Anders Svendsen, Laurs Hugger, Peder Nielsen, Anders Stibolt, Boas Andersen og Peder Pross.

Yderligere to personer blev straffet i sagen med brændemærkning, kagstrygning og fængsel på livstid.

Retten har talt

Først blev banden stillet for retten ved Landstinget i Næstved og de ni blev dømt til døden ved galgen, men dommen blev appelleret til Højesteret i København og blev her stadfæstet. Som en af højesteretsdommerne sagde: ”Det er Guds forsyn, at disse tyve er blevet opdaget og at de nu skal lide deres velfortjente straf.”

Galgen

Til denne store hængning skulle der bygges en stor og solid galge for at den kunne bære 9 granvoksne mænd. Den blev opbygget som en trekant af stolper, lagt oven på 3 solide pæle der var nedgravet i jorden på Galgebakken

Efter henrettelsen

Det var normalt at forbryderne skulle blive hængende i galgen indtil fuglene havde pillet kødet af, eller rebene brast så andre dyr kunne komme til. Knogleresterne er sandsynlig gravet ned i skoven, for en kristelig begravelse var dem ikke forundt.

Kilde: Tyge Krogh. ‘Oplysningstiden og det magiske – Henrettelser og korporlige straffe i 1700-tallets første halvdel’.