Mordet i Ugledige 1858

Mordet i Ugledige

Den 8.september 1858 blev der i landsbyen Ugledige begået et Kort fra 1860mord. Gårdmandsenken Ane Marie Hemmingsdatter blev skudt gennem vinduet, da hun var ved at gå i seng. Hun var dræbt på stedet. Politiet fattede hurtigt mistanke til enkens stedsøn, Niels Olsen, der skulle overtage gården, når hun engang var død. Sladderen havde gået på egnen om, at han stræbte sin stedmor efter livet. Men han nægtede dog alt.

Balle Lars

Lars Nielsen, der i folkemunde blev kaldt Balle Lars, var en person, der havde mange ugerninger på samvittigheden, men dog ikke mord. Han var ikke under mistanke, men i november fortalte han efter en fugtig frokost hos sin svoger, at det var ham, der havde slået enken i Ugledige ihjel. Svogeren meldte ham, og Balle Lars blev anholdt, men nægtede alt. Politiet havde nu to mistænkte, men ingen beviser.

 Tilståelsen

Politiet trak vod i Ugledigesøen for at finde mordvåbnet, men uden resultat. Først den 21.marts, et halvt år efter anholdelsen, gik Balle Lars under et forhør til bekendelse: Det var ham, der havde begået mordet, og han havde fået 100 rigsdaler af Niels Olsen. Stillet over for denne tilståelse, gik Niels Olsen også til bekendelse: Han havde betalt Balle Lars for at begå mordet. Efterfølgende fandt man også bøssen, for den var lånt hos naboen, der senere indrømmede, at han godt havde vidst, hvad bøssen skulle bruges til, men ikke turde røbe det, da han selv ikke var helt pletfri.

Dommen

Efter et stykke tid trak Balle Lars sin tilståelse tilbage og erklærede sig uskyldig. Alligevel afsagde domskommissionen en dødsdom: “Lars Nielsen skal sin hals miste og hovedet sættes på en stage”. Denne dom blev dog senere ændret af Frederik d.VII, så Balle Lars ikke skulle have sit hoved sat på en stage, men kun halshugges.

Spildte Guds ord på Balle Lars

Da Balle Lars erklærede sig uskyldig, og dermed ville komme til at gåB4318 i døden uden at erkende og angre sin skyld, opsøgte den lokale præst, pastor Gjellebøl ham i arresten. Her førte han mange samtaler med Balle Lars, der til trods for præstens ihærdighed stadig nægtede at erkende sin skyld. Ud fra disse samtaler skrev pastor Gjellebøl bogen ‘Spildte Guds ord på Balle Lars’. En titel der er gået ind i det danske sprog som et ordsprog.

 Henrettelsen på Galgebakken

Den 16. oktober 1860 foregik henrettelsen. Der var samlet omkring 4000 mennesker i Lekkendeskoven ved Ugledige for at overvære den. Mange var kommet tidlig om morgenen og langvejs fra, og mange havde af myndighederne fået direkte besked på at møde op for at se, hvordan det gik sådan en forbryder.

Pastor Gjellebøl forsøgte til det sidste at frelse Balle Lars’ sjæl med ordene ”For sidste gang beder jeg dig, at du vil bekende din misgerning. Nu skal du i dette øjeblik stedes for din dommer i himmelen, endnu er der tid, bed som røveren på korset, at Gud vil være din arme sjæl nådig, for Jesu Kristi skyld.” Hvortil Balle Lars svarede ”Jeg dør uskyldig i mordet på konen i Ugledige, lige så uskyldig som hun måtte lade sit liv. Herefter faldt øksen og snakken går stadig, om Balle Lars var uskyldig.

Oplysningerne er hentet fra bogen ‘Balle-Lars og mordet i Ugledige 1858’ af L.P.Poulsen

150 år efter henrettelsen på Præstø Gl. Rådhus

Den 16.oktober 2010 havde Allerslev Beboerforening inviteret til at komme og høre historien om Balle Lars og hans senere henrettelse på Galgebakken i Ugledige. Se billeder fra dagen og hør historien fortalt af Kai Christiansen fra Præstø. Klik her for at komme til siden