Arkivets Årsmøde 2018

Den startede med velkomst af Arkivets formand Birgit Olsen  der kort fortalte om årets gang på lokalarkivet, Derefter blev ‘kasketten’ skiftet til regnskabs aflæggelse, da arkivet kasser Ole Sørensen var blevet forhindret. Herefter fortsatte arkivleder Allan Capion der fortalte om arbejdet på arkivet og lidt om fremtiden. Så var der tid til pause med kaffe og lidt vin og andet godt til halsen,

hvorefter aftenens foredragsholder Arkivar og Bestyrelsesmedlem i Sammenslutningen af Lokalarkiver Else Gade Gyldenkærne levende og inspirerende fortalte om projektet Giv det videre, der startede i 2017 og fortsætter i 2018 .

Kig på hjemmesiden Giv det videre og lad dig inspirerer