Torvekafeen i Torvestræde 5

Skønt huset er blevet ændret mange gange, er det dog et af de ældste i byen. I 1736 eksisterede det som et seksfags hus i bindingsværk med stråtag. Omkring 1790 har den tidligere byfoged Andreas Badstuber efter al sandsynlighed forlænget huset til dets nuværende længde, samtidig med, at han fik afløst den gamle tagbelægning med tegl. Gavlkvisten tilkom først ca. 1865. Forhusets lude i gården mod syd hidrører fra 1830’ernes slutning. Sidehuset blev i 1818 betegnet som nyopført, det er dog ændret adskillige gange siden, sidst da det blev omsat i grundmur. Dette er formentlig sket samtidig med at forhuset blev omsat. Hvornår dette gik for sig er vanskeligt at afgøre, men det var i det mindste før 1946.

En byvandring igennem Torvestræde og her Torvekafeen omkring 1965

I nyeste tid er der foretaget en del ændringer, bl.a. har facaden fået sin listebeklædning. (første afsnit fra bogen ’Gamle huse i Præstø’, side 221 om Torvekafeen)

Torvekafeen omkring 1979-80 med træbeklædning
Torvecafeen her en forårsdag 2014 da der var ‘Fransk forår’ i Præstø. Der var servering udendørs og senere blev det med fast trægulv og rækværk i sommerperioden

Læs mere om værtshusene i Præstø. Læs her i bladet ‘Præstø Lokalhistorie’  nr. 3-2012