Arkivets Årsmøde 2019

Formanden Birgit Olsen bød velkommen, hvorefter arkivleder Allan Capion fortsatte og kort fortalte om arbejdet på arkivet. Birgit Olsen orienterede om samarbejdet i Arkivsamvirket der består af de 7 lokalarkiver der er i Vordingborg kommune. Yderligere blev der kort orienteret om hvordan Præstø Lokalarkiv takler reglerne om Persondataordningen. Herefter gennemgik kasseren Ole Sørensen regnskabet…og så var der pause med lidt til ganen.

Arkivleder Allan Capion fortsatte med en orientering om arkivet