De gammeldags tærskedage var landsbyfestligheder

Artikel fra Præstø Avis 2.august 1970 Tærskeselskaberne er for nutidens yngre landmænd begreber, som man kun svagt kan erindre, eller som man kun har fået beretninger om. Ikke desto mindre er tærskeselskabernes tid først en historisk epoke, efter at mejetærskerne for alvor begyndte at glide ind i det billede, der nu er kendetegnende for landbruget. … Læs Mere

Da Præstø fik sin ‘Lido’

Lods Peter Elmues fortæller om sandstrandens tilblivelse omkring 1937 Undertegnede var til et møde på Hotel Danmark og sad sammen med bl.a. borgmester Otto Madsen og et par turister. Turisterne omtalte Præstø med alle de naturskønheder, de så her i det lille idylliske Præstø, men den ene sagde, – at her manglede en bade- og … Læs Mere

Præstø Søbadeanstalt

Fortalt af Mogens Dambæk, født i Præstø 1908 Da mine forældre kom til Præstø i 1897 og 1898 var der ganske rigtigt 8 eller 9 af de omtalte badehuse, der lå ud for kysten langs med stranden fra vestsiden af “Mesters plads” til ud for østsiden af sejlklubben . De nævnte badehuse, der uofficielt kaldtes … Læs Mere

Oldtidsgraven i Broskov ved Præstø

Og sådan startede en opgave på Lokalarkivet der skulle vise sig at blive ret interessant

mail modtaget den 19.maj 2013
Kære Præstø Lokalhistoriske Arkiv,
Jeg er i gang med at skrive speciale ved Forhistorisk Arkæologi, Københavns Universitet om en gravplads fra jernalderen beliggende ved Broskov by, i Baarse Sogn og Herred.
Gravpladsen er fundet ved grusgravning og efterfølgende udgravet af Nationalmuseet under ledelse af Hans Christian Broholm i 1927. Ejeren af matriklen, matr. 1a Broskov By, hed Carl Jensen og var cementvarefabrikant og gravede grus på stedet på dette tidspunkt. Han boede muligvis selv i Blangslev, Mogenstrup.
Det har vist sig at være særdeles vanskeligt at finde informationer om Carl Jensen og hans grusgrav ved Broskov. Jeg skriver derfor til jer for at høre, om I skulle være i besiddelse af oplysninger om grusgraven ved Broskov og dens ejer, cementvarefabrikant Carl Jensens liv og virke i det lokalhistoriske arkiv eller har nogle gode idéer til, hvor jeg kan søge dem. Jeg håber meget, at I har mulighed for at hjælpe mig.
På forhånd tak!
Med venlig hilsen
Louise…

mail besvaret den 21.maj 2013
Kære Louise..
Tak for din henvendelse. Dit speciale lyder rigtig interessant og er første gang jeg hører at der har været en grusgrav der på stedet. Vi kigger på det og vender hurtigt tilbage
Med venlig hilsen
Præstø Lokalhistoriske Arkiv

Og herfra udvikler historien sig

For med de oplysninger kunne vi finde nedenstående avisomtaler i vores samling af gamle aviser, fra perioden 1858 og til 2005.

Udklip fra Præstø Avis 30.juli 1927

Men vi var også interesseret i, om der i byen Broskov var nogle af beboerne der kendte noget til den gamle grusgrav. Og det gjorde der. For grusgraven eksisterer stadig og har ligger ubrugt siden 1930’erne, i dag helt tilgroet.
Det viste sig, at ejeren af grusgraven var fabrikant Chr. Jensen, der senere byggede Broskovvej 1 hvor han boede igennem en del år. På Broskovvej 3 havde han bygget en mindre cementvarefabrik, men gik vidst fallit i 1930 – 31.


Da Politiet indsendte sager fra stedet til Nationalmuseet, viste det sig nemlig at være romerske bronzer fra Folkevandringstiden; og da grave fra denne periode af Oldtiden gerne ligger samlet paa større eller mindre gravpladser og tilmed er ret sjældne, siger det sig selv, at der straks blev paa begyndt en undersøgelse, som da også førte til et heldigt resultat.

Og hvad gemte der sig i de grave fra Oldtiden

Nedenstående omtale af udgravningen er kopi fra ‘Nationalmuseets Arbejdsmark 1928‘, hvor vi på Lokalarkivet har samlingen, perioden 1928-1990

Historien om Oldtidsgraven kan også ses med billeder fra den tilgroede grusgrav og kort omtalt på Historisk Atlas

Bertel Thorvaldsen på Nysø

Efter sit 40 årige ophold i Rom vendte Thorvaldsen i 1838 tilbage til Danmark for bl. a. at lave figurer til den genopbyggede Frue Kirke i København, samt til Domhuset og Christiansborg Slotskirke. Gensynet med fædrelandet blev fra begyndelsen ikke nogen succes, han følte sig fremmed og gik i stå. På opfordring af Prins Christian … Læs Mere

Præstøpigen der ikke glemte sin fødeby

På Lokalarkivet i Præstø får vi mange henvendelser om at hjælpe med oplysninger om og fra byen. I de fleste tilfælde finder vi det der efterlyses, og i tilgift får vi selv mange overraskelser og glæder ved at finde ting som vi ikke vidste arkivet havde. Til det skal lige nævnes, at arkivet som om … Læs Mere

Sidste tog på banen Næstved-Præstø-Mern

Den 31.marts 1961 kørte toget fra Næstved til Præstø ud på sin sidste tur. Banen havde i årevis kørt med underskud, så lukningen var ventet flere år i forvejen. Vare og persontransporten var, især efter 1950, gået over på landevejene og regnskabet for året 1958 og 1959 viste et underskud på henholdsvis 133.390kr. og 102.357kr. … Læs Mere

Præstø-Mern banen

Hvad er det for en bane vil de fleste nok spørge. Men mange i dag (vi skriver 2021) vil nok alligevel kunne erindre den. Banen blev indviet i 1913, mere præcist den 15.november og ville i 2013 have været fyldt 100år, hvis den ikke var blevet nedlagt i 1961, totalt fjernet fra landskabet. Banen var … Læs Mere

Optagelser fra TV Sydsjælland om Præstø og de 5 sogne

Kun teksterne med blå farve er aktive (resten er på vej). TRYK for at starte filmen. For at få større skærm, tryk på firkanten nederst i højre hjørne af billedet når du har filmen på skærmen PRÆSTØ Arkivernes dag på Lokalarkivet Lørdag d. 11.november 2017 Bag om Julekalenderen 15. dec. 2015 Byvandringer i Præstø  med Kai Christiansen 1) … Læs Mere

Det gamle torv i Præstø

Fra gammel tid har torvet været brostensbelagt, men i en periode, muligvis under eller kort efter 2.verdenskrig blev en del af den asfalteret. Om dette skete oven på de gamle brosten vides ikke. På nuværende tidspunkt hvor denne artikel skrives her i februar 2021 er det gamle torv igen ved at få brostensbelægningen lagt om, … Læs Mere