Præstø havn

Havnen som blev anlagt med en enkelt mole i 1828 var øst molen, hvor havnekontoret i dag ligger. Den skulle være 50 meter lang og være så bred at en hestetrukket vogn kunne vende på molen. Den vestlige mole, Kulmolen, blev bygget i starten af 1900-tallet og var i mange år oplagsplads for importvarer, især … Læs Mere

Pottemagerdynastiet ‘Rødeled’ i Præstø

For det var 3 generationer af pottemagere der igennem knap 100år fremstillede potter og andet brugsting af ler på Rødeled. De første mange år som uundværlige brugsting i husholdningen, men de sidste 20år mere som gave og udstillingsting, udkonkurreret af plastic. Men fagligheden i faget blev holdt højt alle årene igennem. I dag er Rødeled … Læs Mere

J.A. Knudsen’s maskinfabrik i Bårse

Min farfar Johannes Albert Knudsen startede virksomheden på Sumatravej i København ved Sundby i `30erne i en garage og flyttede senere virksomheden til Amagerbrogade 201 i baggården, måske slut `40erne, medens de selv boede i opgangen Amagerbrogade 201. Stille og roligt begyndte sønnerne også at deltage i driften af virksomheden, det er Torben, Børge og … Læs Mere

Genforenings-stenene i Præstø kommune

Genforeningsstenen i Allerslev  TEKST: “Efter mørke blev det gry, Danmark samlet er på ny.Rejst af Allerslev sogns beboere. HISTORIE:Den 9. december 1920 blev Genforeningsstenen i Allerslev afsløret i overværelse af så godt som alle sognets beboere, der efter afsløringen samledes i forsamlingshuset, hvor lærer Kristian Kæstel fra  Arløse og  daværende skole, fortalte om Sønderjyllands historie … Læs Mere

Da Pesten og den efterfølgende storbrand kom til Præstø

En artikel fra ‘Præstø Posten’, april 1959, med ovenstående overskrift. PEST- Ja, man kender vel næppe noget mere afskyeligt og skrækindjagende navn end dette udtryk, og forhåbentlig kommer det aldrig til sin ret mere. Som bekendt var det den elendige hygiejne og griseriet, der den gang gav mis’eren vind i sejlene. Man behøver såmænd ikke … Læs Mere

Arkivets Årsmøde 2019

Formanden Birgit Olsen bød velkommen, hvorefter arkivleder Allan Capion fortsatte og kort fortalte om arbejdet på arkivet. Birgit Olsen orienterede om samarbejdet i Arkivsamvirket der består af de 7 lokalarkiver der er i Vordingborg kommune. Yderligere blev der kort orienteret om hvordan Præstø Lokalarkiv takler reglerne om Persondataordningen. Herefter gennemgik kasseren Ole Sørensen regnskabet…og så … Læs Mere

Bårse husholdningsforening

Den blev startet i 1946 og hvad så… Liste over arrangementer igennem årene, afskrevet fra foreningens protokol I gamle dage var det jo en forening for husmødrene – der blev stiftet den 30.07.1946 i protokollen står: “Undertegnede Damer fra Baarse Sogn har i Aften været samlet og har stiftet en Husholdningsforening, som tilsluttes de samvirkende … Læs Mere

Kroer og værtshuse

Er under opbygning. Tekster med grøn farve er færdig De lå i… Allerslev kro Ibs kro Oles kro Rottenborg Skibinge Tubæk Præstø Torvekafeen i Torvestræde Jungshoved

Torvekafeen i Torvestræde 5

Skønt huset er blevet ændret mange gange, er det dog et af de ældste i byen. I 1736 eksisterede det som et seksfags hus i bindingsværk med stråtag. Omkring 1790 har den tidligere byfoged Andreas Badstuber efter al sandsynlighed forlænget huset til dets nuværende længde, samtidig med, at han fik afløst den gamle tagbelægning med … Læs Mere

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly