Byen kloakeres

Kloakeringens start i Præstø 1908

Bølgerne har gået højt i Byrådssalen på Præstø Rådhus, for allerede i juli måned 1900 anmoder beboerne i Grønnegade byrådet om anlæggelse af en kloak. Det blev nedstemt, trods skarpe indvendinger fra byens læge Ingerslev der kraftigt opfordrede til en hævning af sundhedstilstanden i byen.

Men der skulle gå yderligere 8 år før denne opfordring blev taget alvorligt for først i 1908 vedtog byrådet en kloakering langs det gamle torv. En ledning  skulle gå fra Antonii  bryggeri til Torvestræde og ned til fjorden og en anden ledning skulle gå fra Rådhuset langs Torvets modsatte side til Torvestræde og ned til Adelgade med udløb ad Per Tyges Stræde til Tubæk å. Kloakeringen skulle først og fremmest fjerne afløbsvand fra køkkenerne, så først 10 år efter fik byen sit første vandskyllende toilet.

Uddrag fra bogen “Vækst og idyl