Lys over Præstø år 1900

Som gaderne nu ligger, maa det staa enhver klart, at Gadebelysningen om Natten er  mere nødvendigere end nogen sinde tidligere, men ikke desmindre… henligger Gaderne i fuldstændig Mørke. Sådan stod der at læse i avisen den 19.maj 1900, kun 5 måneder før gaslyset i Præstø blev tændt. Det elektriske lys lå endnu lidt ude i … Læs Mere

Erhvervsliv i Præstø, 1925-1950

I ‘Handelskalenderen’ for 1930 kan man se, at mange af de gamle håndværksbutikker var forsvundet og ligeså var de ugentlige markeder, hvor bønderne kom ind til torvet med ferske varer. Heste stod stadig opstaldet rundt omkring, men ellers var husdyr ikke almindelige inde i byen. Tilbage var de gryntende grise, som blev kørt ind til … Læs Mere

Frisk drikkevand til byen

I februar 1910 begyndte vandet fra Torvepumpen at lugte og få en kedelig bismag. Man mistænkte, at gasledningen gik for tæt forbi brønden. Byens gamle vandpumpe på Torvet havde i umindelige tider leveret vand til de omkringliggende beboere. Det var en af dagens rutiner at hente vand ved pumpen. Der var andre lokale brønde og … Læs Mere

Skoler i Præstø (er ikke færdig)

Præstø kommunale skolevæsen blev samlet i skolen på Klosternakken i 1904. Her var både folke- mellem- og realskole. Mellem- og realskolen var betalingsskoler. Byrådet tog stilling til, hvem der fik tildelt den obligatoriske tredjedel af fripladserne år for år, og det var også byrådet der fastsatte prisen for adgangen for landdistrikternes børn. Skolen havde undervisning … Læs Mere

De levende billeder i Præstø

Her lå byens første “Biograf-Teater” på Adelgade 36 En torsdag aften i slutningen af oktober 1906 viste Hr. Jens Hanberg ‘Levende billeder’ i Centralhotellet. Forevisningen foregik roligt og uden Flimren  – som der stod i avisen. For flimrende film var man tilsyneladende vant til. I november samme år søgte et konsortium fra Randers politimesteren om tilladelse … Læs Mere

Kvindesagen i Præstø

Kvinderne i Præstø havde arbejdet aktivt for at opnå valgret og havde den 22.marts 1907 på en generalforsamling dannet ’Kvindevalgretsforeningen for Præstø og Omegn’. Initiativtagere var Marie Hjelmer og Fanny Ridiger. Der var stor søgning til mødet, og foreningen fik 55 medlemmer, heraf 12 mænd. Året efter var medlemstallet oppe på 225. Foreningen arrangerede en … Læs Mere

Byens udvikling

 Byen udviklede sig i jævnt takt i de første 25år af 1900-tallet. Præstø fastholdt sin position som en aktiv handelsby med håndværk, småindustri og skibsfart. Da første verdenskrig brød ud i 1914, lagde det en dæmper på alle aktiviteter. Der kom rationeringer, især af kul, og gasværket lukkede i perioder, så byen henlå i det … Læs Mere

Politi og borgervæbning

Præstø var fra 1809 under Vordingborg nordre birks retskreds med tingsted i Præstø og var en selvstændig politikreds fra 1919–1972, som omfattede Præstø købstad og Vordingborg nordre birk. Men også før Præstø blev politikreds, bestod politiembedet af en politimester, en politibetjent, en reservebetjent, en natbetjent og en politiassistent i birket. Tidligere havde man haft en … Læs Mere

Præstø’s udvikling 1900-1925

Tryk på den aktivitet du vil se.. Byen kloakeres Byens handel Byens udvikling Frisk drikkevand til byen Kvindesagen i Præstø Lys over Præstø år 1900 Politi og borgervæbning Skoler i Præstø

Byen kloakeres

Kloakeringens start i Præstø 1908 Bølgerne har gået højt i Byrådssalen på Præstø Rådhus, for allerede i juli måned 1900 anmoder beboerne i Grønnegade byrådet om anlæggelse af en kloak. Det blev nedstemt, trods skarpe indvendinger fra byens læge Ingerslev der kraftigt opfordrede til en hævning af sundhedstilstanden i byen. Men der skulle gå yderligere 8 … Læs Mere