Bertel Thorvaldsen på Nysø

thorvaldsen

Efter sit 40 årige ophold i Rom vendte Thorvaldsen i 1838 tilbage til Danmark for bl. a. at lave figurer til den genopbyggede Frue Kirke i København, samt til Domhuset og Christiansborg Slotskirke.

Gensynet med fædrelandet blev fra begyndelsen ikke nogen succes, han følte sig fremmed og gik i stå. På opfordring af Prins Christian Frederik, senere Christian VIII, inviterede baronesse Christine Stampe, Bertel Thorvaldsen til Nysø. Her kom han til at befinde sig godt og fik arbejdsglæden igen. Hos Stampe familien fik han et atelier og skabte en række af sine sene værker, hvoraf mange ses i marmor i Frue Kirke i København. Det drejer sig bl.a. om de to store friser af Jesu indtog i Jerusalem og vandringen mod Golgata, men også et andet af hanshovedværker findes her, nemlig originalmodellen af selvportrætstatuen. Samt et stort antal relieffer og buster.

Baronesse Christine var den, der fik bygget atelieret i haven som en overraskelse til Thorvaldsen. Det blev indviet i 1839 under festlige omstændigheder og navngivet “Vølunds Værksted” af Grundtvig.

For Thorvaldsen blev Nysø et fast opholdssted i somrene 1839 til hans død i 1844.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly