Bertel Thorvaldsen på Nysø

thorvaldsen

Efter sit 40 årige ophold i Rom vendte Thorvaldsen i 1838 tilbage til Danmark for bl. a. at lave figurer til den genopbyggede Frue Kirke i København, samt til Domhuset og Christiansborg Slotskirke.

Gensynet med fædrelandet blev fra begyndelsen ikke nogen succes, han følte sig fremmed og gik i stå. På opfordring af Prins Christian Frederik, senere Christian VIII, inviterede baronesse Christine Stampe, Bertel Thorvaldsen til Nysø. Her kom han til at befinde sig godt og fik arbejdsglæden igen. Hos Stampe familien fik han et atelier og skabte en række af sine sene værker, hvoraf mange ses i marmor i Frue Kirke i København. Det drejer sig bl.a. om de to store friser af Jesu indtog i Jerusalem og vandringen mod Golgata, men også et andet af hanshovedværker findes her, nemlig originalmodellen af selvportrætstatuen. Samt et stort antal relieffer og buster.

Baronesse Christine var den, der fik bygget atelieret i haven som en overraskelse til Thorvaldsen. Men det var Grundtvig der gav det navnet ‘Vølunds værksted’

Det blev bygget henover tre uger i juli måned 1839 og placeret i Nysøs park tæt ved voldgraven og halvtredsindstyve skridt fra Havestuetrappen’ (Stampe 1912. s. 27). Byggeriet blev sat i gang, mens Thorvaldsen opholdt sig nogle dage i København og stod under tag da han vendte tilbage den 12. juli 1839. Den 24. juli var atelieret, en sekskantet bygning med ovenlysvindue, klar til indvielse, og da flere sommergæster, heriblandt Grundtvig og Adam Oehlenschlæger, i mellemtiden havde indfundet sig på Nysø kunne en større kreds festliggøre begivenheden. Grundtvig havde i efteråret 1838 budt Thorvaldsen velkommen tilbage med bl.a. en tale, hvori han kaldte Thorvaldsen for en ny Vølund, og da han blev bedt om at finde et passende navn foreslog han Vølunds Værksted eller Thorvaldsens Lysthus. Om aftenen, mens gæsterne drak te i salen blev haven omkring atelieret pyntet op med kulørte lamper, og da gæsterne blev ført ned til den nye bygning, blev de mødt af stemmer fra et kvindekor, der sang Grundtvigs til lejligheden digtede sang. Grundtvig selv stod klar i døren og holdt indvielsestalen (Stampe 1912. s. 33 f.).

Nedenstående er en artikel fra Præstø Avis d. 26.juni 1993

Men vær opmærksom på at ‘åbningstiderne’ nederst i avisartiklen kan være ændret her i 2021 hvor denne artikel er hæftet til indlægget om Bertel Thorvaldsen

For Thorvaldsen blev Nysø et fast opholdssted i somrene 1839 til hans død i 1844.

Se filmen hvor Kai Christiansen fra Præstø fortæller om godset Nysø og om Bertel Thorvaldsen på Nysø, klik her