Dyrlev skoler

Dyrlevs gamle rytterskole, blandt de bedst bevarede

Uddrag fra en avisartikel 14.juli 1964, forkortet

Halvtredsindstyve år Gud, har Du mig opholdet
At sygdom, krig og pest mig intet ondt har voldet
Thi yder jeg min tak og breder ud dit navn

og bygger skoler op de fattige til gavn

Sandstenstavlen, 2015
Sandstenstavlen som blev opsat på alle Rytterskolerne
Dyrlev Rytterskole, 2015
Rytterskolen i 2105 privatbolig, men stadig med sandstenstavlen ved siden af døren

Sådan indledte Frederik d. fjerde sine inskriptioner på de 240 rytterskoler som den almueelskende monark lod opføre rundt i rytterdistrikterne

Dog fik ikke alle skolerne tavler, således er der aldrig fundet nogen tavler på de Lolland-Falsterske skole, mens tavlerne er bevaret på en stor del af skolerne i Vordingborg Rytterdistrikt, således den gamle rytterskole i Dyrlev. Den hører til blandt de bedst bevarede i Vordingborg Rytterdistrikt. Det gælder det ydre såvel det indre, idet den originale grundplan stort set endnu kan ses i huset. Dyrlev skole hører formentlig til blandt de ældste af skolerne i dette distrikt, men den egentlige opførelsesdato fortoner sig lidt i historien. Man ved blot at samtlige sjællandske skoler opførtes af den samme bygmester, nemlig Laurits Eriksen, der fik 550 Rdlr. pr. skole.

Dyrlev Rytterskole 1914 (B1111)

Tavlen med de kongelige ord er fortsat indmuret ved siden af skolens tidligere hovedindgang, og iflg. denne skulle Dyrlev skole være opført i 1721, men da der samtidig er tilføget majestætens fødselsdag, formoder man at datoen ikke kan påregnes at være den korrekte. Noget tyder på at skolen første er opført i 1724. Så meget ved man, at kongen først i 1726 besluttede at der skulle opsættes tavler på alle skolerne. Det nåede man dog ikke, for skolerne på sydhavsøerne har ikke fået nogen tavler.

Læs artiklen om Dyrlev Rytterskole

Den nye skole på hjørnet af Dyrlevvej og landevejen A2
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Den nye skole, nu fotograferet 2015
Dyrlev ny skole 1925 (B3130)
I skolegården på den nye skole

Skolen i Dyrlev var i brug indtil 1914 hvor der blev bygget en ny på hjørnet af Dyrlevvej og landevejen A2. Megen lærdom er terpet i den gamle lavloftede skolestue, inden tiden krævede anden skoleform. Med nedlæggelsen som skole var den rolige tid som Rytterskole i Dyrlev forbi, idet købmand N.P. Carlsen købte huset af staten. Han startede her Dyrlev købmandshandel, som senere blev flyttet over på den anden side af gaden, hvor den videreførtes af sønnen købmand Leo Carlsen. På et tidspunkt var der rugeri i skolestuen, som så på ny fik status som beboelsesrum. Efterfølgende har huset været i privat eje med skiftende ejere og løbende ændringer på huset, med respekt for det historiske.

Rytterskolen har i forbindelse med filmatiseringen af Herman Bangs ’Tine’ i  1963/64 været kulisse i filmen.