Genforenings-stenene i Præstø kommune

Genforeningsstenen i Allerslev 

TEKST: “Efter mørke blev det gry, Danmark samlet er på ny.
Rejst af Allerslev sogns beboere.

Stenen står på Mønvej, skråt over for Rekkendevej ved kirken

HISTORIE:
Den 9. december 1920 blev Genforeningsstenen i Allerslev afsløret i overværelse af så godt som alle sognets beboere, der efter afsløringen samledes i forsamlingshuset, hvor lærer Kristian Kæstel fra  Arløse og  daværende skole, fortalte om Sønderjyllands historie gennem tiderne.
Gårdejer Anders Chr. Andersen, Svanegård har forfattet indskriften, der i falsninger er indhugget i stenen.
Stenen stammer fra den gamle kirkegårdsmur og blev afdækket i forbindelse med opførelsen af den nuværende kirkegårdsmur.

Genforeningsstenen ved Broskov

TEKST: ‘Til minde om Genforeningen 1920′. Rejst af beboerne i Broskov

PLACERING:  Ved opkørsel til 200 m fra Broskov og 1,2 km fra afkørsel fra Fakse/Præstø-landevej. Stenen står foran dammen ved Broskovvej 24

 
Genforeningsstenen i Bårse

TEKST: “Til minde om Genforeningen 1920. End er der en Gud for oven som raader for Danmarks Sag.”
Rejst af beboere i Baarse Sogn.

Placeret over for skolen ved Præstegårdsvej nr. 13

HISTORIE:
Den 10. juli 1921 blev Genforeningsstenen i Bårse afsløret af Ungdomsforeningens daværende formand H. C. Andersen. Indskriften på stenen er det meget anvendte citat fra “Jeg elsker de grønne lunde” af Johs. Helms.

Genforeningsstenen i Gishale

TEKST: “Fred – Beldringe Sogns Beboere rejste denne Sten til Minde om Genforeningen 1920”.

Placeret på den østlige side af Hovedvejen/A2 i krydset ved Hastrupvej.

HISTORIE:
Genforeningsstenen i Gislinge blev afsløret Kristi Himmelfarts dag, den 5. maj 1921.
Gårdejer Hans Nielsen, Hastrup, højskoleforstander Emil Dam, Brøderup og sognepræst J. Herskind, Bårse talte.
Indskriften står under 2 kors stillede dannebrogsflag.
Stenen blev fundet i en lille mose, kaldet Elleskoven, bag den daværende gårdejer Jens Hansens ejendom, matr. nr. 9 a Hastrup.

 

Genforeningsstenen på Nysøvejen

TEKST: “Genforeningen 1920”.

Genforeningsstenen står ved et sving på Nysøvej (cykelrute 56) nord for Nysø, 4720 Præstø

HISTORIE: Ved afsløringen  talte Præstø’s borgmester og landdistriktets formand. Oprindelig var bogstaverne forgyldte.

Genforeningsstenen i Præstø

TEKST:  ‘Til minde om De Sønderjyske Landsdeles genforening med Danmark 1920’

Står i anlæg over for Strandvejen/Vesterbro ved udkørslen fra Præstø mod Rødeled

HISTORIE: Genforeningsstenen i Præstø skulle have været afsløret ved en større festlighed den 6. juli 1921,  men da stenhuggeren, som havde indmejslet indskriften, havde været uheldig med stavningen, måtte festen udsættes, for at stavefejlen kunne blive rettet. Den udsatte fest blev imidlertid ikke til noget, så en egentlig afsløring fandt aldrig sted.
Stenen stod oprindelig ved Præstø jernbanestation, hvortil den var blevet transporteret fra Store Hestehave ved Jungshoved.