Jubilæumsdyrskuet i Præstø 1937

Dyrskuepladsen på Præstemarken
Dyrskuepladsen på Præstemarken, i udkanten af Præstø by
Indgangen til dyrskuet byder “Velkommen” med en stor flot portal
Inde på dyrskuepladsen. Læg mærke til indgangsporten til venstre for flagene. Det er mandskabet fra Borgervæbningen i de mørke uniformer.

Efter Kong Christian d. X velkomsten i byen og besøget på Rådhuset, gik turen til dyrskuepladsen på Præstemarken.

Kong Christian d. X modtages på dyrskuet

Her takkede kongen for den festlige modtagelse og ønskede Præstø by lykke og fremgang. Han hilste på alle sognefogederne, de gamle gardere og forsvarsbrødrene og deres koner, og trykkede hånd med hver én af borgervæbningens medlemmer, som lyste op med deres flotte uniformer.

Alt i alt var kongebesøget en meget festlig begivenhed, som Præstø klarede til UG med kryds og slange.

Uddrag fra bogen “Vækst og idyl”, side 101

============

Kopi af avisartikel fra Præstø avis med omtale af Kongen besøg i Præstø og dyrskuet kan ses i S111 på arkivet. Her fortælles bl.a. at…

  • det var 96år siden at byen sidst har haft kongeligt besøg
  • Fru. sagfører Bang træder ud foran kongens bil så den må standse. Hvorefter hun  overrækker kongen en smuk broderet sofapude som majestæten modtog med et “Hjertelig tak”

============

En film F2001 (Sydsjællands Landboforenings dyrskue 1937) der er 23min lang kan ses på lokalarkivet med optagelser fra hele dagen

Tryk på den grønne tekst og se billedserien  B1236