Kvindesagen i Præstø

Marie Hjelmer, 1869-1937
Marie Hjelmer, 1869-1937

Kvinderne i Præstø havde arbejdet aktivt for at opnå valgret og havde den 22.marts 1907 på en generalforsamling dannet ’Kvindevalgretsforeningen for Præstø og Omegn’. Initiativtagere var Marie Hjelmer og Fanny Ridiger. Der var stor søgning til mødet, og foreningen fik 55 medlemmer, heraf 12 mænd. Året efter var medlemstallet oppe på 225. Foreningen arrangerede en række foredrag og debataftener med forskellige emner vedrørende kvindernes ligestilling – bl.a. om lige løn for lige arbejde, en sag, der som bekendt(2003) stadig er aktuel.

Med grundlovens stadfæstelse af kvindernes

almindelige valgret den 5.juni 1915 havde ’Kvindesagsforeningen’ opnået sit formål. På

Bogen "Astrid Stampe Feddersen" . En bog i arkivets bogsamling, men som desværre ikke er afleveret tilbage efter lån
Astrid Stampe Feddersen

den sidste generalforsamling opløste foreningen sig selv, og medlemmerne blev opfordret til at indgå i en afdeling af Dansk Kvindesamfund i Præstø.

Der var især tre kvinder i Præstø som markerede sig i kampen for kvindernes ligestilling, Marie Hjelmer, gift med politifuldmægtig i Præstø Carl Henrik Hjelmer, Fanny Ridiger, plejedatter af byens urmager Fritz Ridiger og Astrid Stampe Feddersen, datter af lensbaron Henrik Stampe, Nysø. Fanny Ridiger var tilknyttet Dansk Kvindesamfund og blev leder af dennes lokale afdeling i Præstø.

Uddrag fra bogen ’Vækst og Idyl’, side 58.