Arkivets årsmøde 2015

Årsmøde 2015-2

Årsmøde 2015-1

Det blev holdt på Biblioteket den 4.marts hvor der kom omkring 30 gæster, Årets gang 2014 blev gennemgået af formand/arkivleder  Ove Rye Jørgensen. Om arkivets  aktiviteter, personale og ikke mindst i forbindelse med det nye Arkiv.dk som de er med i og som er blevet rigtig godt modtaget af publikum, samt planerne for fremtiden. Økonomien blev gennemgået af Lokalarkivets kasser Ole Sørensen, uden kommentar. Efter pausen fortalte Ole Hansen, Skibinge levende og interessant om Pottemageriet ‘Rødeled’. Om produktionen der var stor og forskellig og som afslutning viste Ole en film om den gamle pottemager i arbejde. At der kunne fortælles så meget om pottemagerteknikken var forbavsende, men ret interessant med efterfølgende mange spørgsmål. En rigtig god aften