Lambert-Jensen

Lambert-Jensen mødte mange mennesker, både i sit arbejde som hjælpepræst, men også i jobbet som lærer på skolen. Til de faste kirkegængere hørte tre af søstrene Mørkeberg. Deres far var i mange år bogholder i “Banken for Præstø og Omegn” og deres slægt havde været købmænd i byen i flere generationer. Søstrene Hedvig, Elna, Ragna og Dagny Mørkeberg boede sammen hele livet på Klosternakken 11, og de virkede aktivt i byens liv på vidt forskellig måde. Dagny Mørkeberg arbejdede i over 40 år som bogholder hos Tolderlunds Tømmerhandel A/S. Hun døde som 92årig den 27.december 1977 og efterlod den sidste søstre Ragna Mørkeberg.

Byens storkøbmand Anton Petersen kom også i kirken hver søndag, hvor han var kirkeværge. Lambert-Jensen havde forventet at møde en lidt streng forretningsmand; men fik et helt andet indtryk: “Han var med i menighedsrådet og var kirkeværge, havde været det gennem 25år. På hans jubilæumsdag var en deputation fra menighedsrådet samt de to præster mødt op for at lykønske. Pastor Smith talte og takkede  – da græd købmanden af bevægelse. Det havde man ikke tænkt sig om denne lille tavse, stille og i virkeligheden meget beskedne mand”.

Læs resten i bogen “Vækst og Idyl”, side 85