Lærerinder og privatundervisning i Præstø

At undervis børn på privat basis blev et arbejdsfelt og et kald for mange kvinder helt fra slutningen af 1700-årene . I 1800-tallet blev lærergerningen professionaliseret og uddannelsen af lærerinder blev et område for sig. En af pionererne inden for uddannelsen af lærerinder var Natalie Zahle, som havde opbygget et helt uddannelsesimperium i København, først på skolen ved Gammel Strand, det nuværende “Kunstforeningen” og siden på Nørrevold, hvor “Zahles Seminarium” som bekendt stadig har til huse. Flere privatlærerinder i Præstø var uddannet hos Natalie Zahle i København.

Den første begyndelse til privatundervisning af piger i Præstø blev taget, da en af byens købmænd, Erik Hardt i 1847 ansatte præstedatteren Pauline Worm til at undervise sine fire døtre. Snart sluttede flere af byens borgerdøtre sig til, og Pouline Worm underviste omkring otte piger i alderen 10 -14år i stuerne hos købmand Hardt i Adelgade i 3-4år. Pauline Worm skulle siden markere sig som en af tidens forkæmpere for ret til undervisning og uddannelse. Hun forlod Præstø i 1850, men en af købmand Hardts døtre tog tråden op. Hun læste videre og tog undervisning i København, før hun vendte hjem til Præstø, hvor hun sammen med søsteren åbnede en pigeskole i forældrenes hjem i Adelgade i 1857. Skolen voksede efterhånden til fire klasser med børn fra 5 – 6år til konfirmationsalderen, og der ansattes hjælpere, egnede damer fra byen eller almueskolens lærere, indtil man i 1879 antog en lærerinde uddannet på Natalie Zahles privatlærerindekursus. Det blev en af de første skoler som indførte gymnastik for piger, idet søsteren Richardine Hardt i 1887 tog et kursus i fransk gymnastik, smidighedsøvelser med ringe, stokke og stænger og åndedrætsøvelser ved fritstående bevægelser. Deres pigeskole i Præstø lukkede i 1898. Men der var i mellemtiden kommet andre aktive lærerinder til byen.

Læs resten i bogen “Vækst og Idyl”, side 88