Politi og borgervæbning

B2992w

Præstø var fra 1809 under Vordingborg nordre birks retskreds med tingsted i Præstø og var en selvstændig politikreds fra 1919–1972, som omfattede Præstø købstad og Vordingborg nordre birk. Men også før Præstø blev politikreds, bestod politiembedet af en politimester, en politibetjent, en reservebetjent, en natbetjent og en politiassistent i birket. Tidligere havde man haft en gendarm stationeret i byen, som patruljerede i landsognene til hest, men denne funktion var ophørt i 1894. Præstø arrest på Rådhuset stod sjældent tom, men var stadighed beboet af betlere, småtyve eller fulde folk.

B84w
B86w
B163w

Byen havde en selvbestaltet borgervæbning, der omkring 1900 talte 16 mand. (Borgervæbningen var et levn fra gamle dage, og var formelt ophævet ved resolution af 1870). Den stod under ledelse af en såkaldt politiløjtnant og skulle assistere politiet og brandkorpset. Borgervæbningen var uniformeret og havde et lille musikkorps bestående af en trompetist, en fløjtenist og en trommeslager. Trommeslageren Oluf Jensen som var fotograf i byen og aktiv i ’væbningen’ i 46år, gik omkring og annoncerede med trommen på bestilling af de handlende. Af og til blev han afløst af arrestforvarer Ole Kristensen eller lygtetænder O. C. Petersen. Annonceringen kunne være om friske torsk til salg på havnen eller slagtervare på Torvet. Men det kunne også beskeder til borgerne, som der i en notits i Præstø Avis den 18.januar 1908 stod: Ved middagstid Fredag gik her ved Trommeslag Bud rundt i Byen, at Isen på Gaderne skulle brydes op. For hovedgadens vedkommende var det også højst nødvendigt

Uddrag fra bogen “Vækst og idyl