Sidste tog på banen Næstved-Præstø-Mern

Den 31.marts 1961 kørte toget fra Næstved til Præstø ud på sin sidste tur. Banen havde i årevis kørt med underskud, så lukningen var ventet flere år i forvejen. Vare og persontransporten var, især efter 1950, gået over på landevejene og regnskabet for året 1958 og 1959 viste et underskud på henholdsvis 133.390kr. og 102.357kr.

Toget transporterede stadig mange mennesker og meget gods, da det blev nødt til at lukke, med 130.675 rejsende og 10.078 ton gods i 1959/60, men det var ikke rentabelt uden statstilskud og derfor var det altså slut. Siden år 1900 havde jernbanen bragt passagerer og gods fra Næstved til Præstø og videre til Mern. Byen var ikke den samme nu, da toget ikke mere kom ind til stationen otte gange om dagen. Kvarteret ved Jernbanevej og helt frem til havnen ændrede sig markant

Inden dagen havde der i den daglige lokale Præstø Avis været livlig omtale af de kommende transportproblemer for de daglige passager der brugte toget og godstrafikken fra og til byen og oplandet. Her nogle ‘udklip’ fra avisen, Klik på den enkelte

Her en serie billeder fra stationen ‘ fra de god gamle dage

Du kan se en film med det sidste tog… med ‘lidt problemer’ undervejs, klik her