Skoler i Præstø (er ikke færdig)

Klosternakken skole, ca.1955
B1331w


Præstø kommunale skolevæsen blev samlet i skolen på Klosternakken i 1904. Her var både folke- mellem- og realskole. Mellem- og realskolen var betalingsskoler. Byrådet tog stilling til, hvem der fik tildelt den obligatoriske tredjedel af fripladserne år for år, og det var også byrådet der fastsatte prisen for adgangen for landdistrikternes børn. Skolen havde undervisning til langt ud på sommeren og holdt først ferielukket fra midt i juli. Skolesvømningen påbegyndtes som regel midt i juni. Skoleforsømmelseslisterne var offentligt tilgængelige ved henvendelse på rådhuset eller på avisredaktionerne i byen.

Teknisk skole

B1093w

Om foråret blev præstøborgerne inviteret indenfor på Teknisk Skole i Jomfrustræde til forevisning af elevernes arbejde fra den forløbne periode. Handelsskolen holdt til i kommuneskolens lokaler om aftenen, og annoncerede efter elever for at kunne opretholde 3 klassetrin med i alt ca. 20 elever, 6 timer om ugen, så de uge efter uge kunne dygtiggøre sig i regning, skrivning og bogføring.

Uddrag fra bogen “Vækst og Idyl’